(FOTO) Radní Žďáru nad Sázavou dál utajují Zprávu o stavu města

NavrátilVíce než sto stránkový dokument s názvem Zpráva o stavu města je i nadále tajný, navzdory všem zásadám o transparentnosti města Žďáru nad Sázavou. Rozhodl o tom starosta města Zdeněk Navrátil, který podepsal rozhodnutí o odmítnutí žádosti poskytnout Zprávu o stavu města ke zveřejnění.

Žádný z radních města se na dotaz Občasníku nevyjádřil ke Zprávě o stavu města, nejsou známé ani připomínky radních města k předloženému dokumentu.

Radní města Žďáru nad Sázavou se s dokumentem „Zpráva o stavu města“ seznámili na konci srpna, dohodli se, že bude dopracován podle pokynů a připomínek radních města. Dopracovaný dokument má být předložen radním města na posledním zasedání radních města týden před volbami.

otazníkKraj Vysočina bude jako odvolací orgán posuzovat rozhodnutí města Žďár nad Sázavou o odmítnutí poskytnout dokument v podobě, jak byl předložen radním města.

Z procesu připomínkování „Zprávy o stavu města“ jsou zcela vyřazeni občané města, opozice i Zastupitelstvo města.  Celý dokument bude zveřejněn bez možnosti připomínek řadových občanů i řadových zastupitelů města. O zprávě byla publikována jen stručná věta o jejím projednání v Radě města bez bližších podrobností.

Lze tak pouze spekulovat o hluboké nespokojenosti radních města s kvalitou Zprávy o stavu města v podobě předložené starostou Zdeňkem Navrátilem. Kdyby měl dokument kvalitu očekávanou Radou města, pak by jej radní jistě předložili na posledním jednání Zastupitelstva města. A následně by se s dokumentem o stavu města mohla seznámit i široká veřejnost.

Zpráva o stavu města je tak typickou ukázkou netransparentního jednání radních města, kteří neumožňují občanům připomínkovat materiály projednávané ve vedení města.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna