Rantířovská galvanovna má úředně povolený zkušební provoz, krajský soud vydal mimořádné opatření

areál M-KovoGalvanovna v Rantířově je opět blíže ke spuštění. “ Investor předložil stavebnímu úřadu všechny dokumenty, na základě kterých úřad vydal povolení zkušebního provozu v objektu galvanovny v obci Rantířov. Rovněž speciální stavební úřad vydal povolení zkušebního provozu neutralizační stanice tamtéž,“ uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Informace o povolení zkušebního provozu potvrdil i jednatel rantířovské firmy Tomáš Mičke. „Máme to povoleno. Navážíme provozní tekutiny a chystáme spuštění provozu,“ řekl Mičke.

Proti povolení provozu galvanovny se v Rantířově ozývaly občanské protesty místních občanů. Jihlavští úředníci, kteří rozhodovali o povolení provozu galvanovny, byli napadáni možnou podjatostí ve prospěch rantířovského podnikatele. Kraj Vysočina jako odvolací orgán rozhodnutí jihlavských úředníků potvrdil. Obratem si vysloužil hned dvě žaloby obce Rantířov ke krajskému soudu. Rantířov se domnívá, že námitky obce byly nedostatečně posouzeny.

Krajský soud v Brně už vydal první úřední rozhodnutí v podobě mimořádného opatření.

„Mohu potvrdit vydání rozhodnutí o odkladném účinku žaloby,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.

Přiznání odkladného účinku správní žalobě v řízení před soudem má obecně povahu mimořádného opatření, protože soud takto před vlastním rozhodnutím ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí správního orgánu. Na toto rozhodnutí je však třeba nahlížet jako na rozhodnutí zákonné a věcně správné, a to až do doby, dokud není jako celek zrušeno zákonným postupem.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna