Reakce lídra Josefa Pavlíka (ANO) na nominační projev lídra ODS Zdeňka Geista

Nebudu hodnotit tento článek (více zde) komplexně, ale zaměřím se pouze na pasáže, které se bezprostředně dotýkají názorů lídra ODS na současná celostátní témata, mající vazbu na hnutí ANO, a která hýbou současným politickým děním. Jedná se o EET, kontrolní hlášení DPH a oblast dopravy.

V článku lídra ODS jsem zaznamenal, dle mého názoru, spoustu protimluv, a proto mi dovolte, abych na ně poukázal a pokusil se i reagovat.

U elektronické evidence tržeb, kontrolních hlášení DPH se jedná o kontrolní prvky, jež se postupně rozšiřují v celé Evropě za účelem výrazného eliminování daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Je pochopitelné, že zavedení této agendy bude znamenat hlavně v začátcích jejich aplikace zvýšené nároky na živnostníky a podnikatele.

Tuto skutečnost hnutí ANO zcela jasně deklaruje od samého počátku, kdy tyto kontrolní mechanismy v české ekonomice začíná i prosazovat.

Je nutné vzít v úvahu, že ekonomické efekty z aplikace tohoto postupu jednoznačně převažují, neboť predikovaný přínos u EET bude znamenat zvýšení ročního výběru DPH o cca 18 mld. Kč, které budou moci být následně reinvestovány, i například do podpory živnostníků a podnikatelů. Tento fakt bude jasným dokladem toho, že politika v oblasti DPH a kontroly jejího výběru byla prováděna za vlády ODS hodně nedůsledně, a řečeno eufemisticky, značně benevolentně. Předpokládal bych, že konzervativní pravicová strana typu ODS se bude v daňové oblasti a v oblasti daňových zločinů inspirovat v USA, kde tyto skutky jsou považovány z hlediska společenské nebezpečnosti za jedny z nejzávažnějších trestných činů.

Jedním z bodů jejich kampaně, myšleno ODS, bude obhajoba zájmů živnostníků a podnikatelů. Lídr a tvůrce těchto myšlenek záměrně asi vynechal slůvka „většiny poctivých“ živnostníků a podnikatelů. Protože ti poctiví už dávno pochopili, že daně se platit musí a stav, který trval za vlády ODS nelze donekonečna tolerovat.

ODS chce na Vysočině nelevicové myšlenky, což je v naprostém pořádku, a nelze s tím než souhlasit. Ale hodnoty svobody, podnikavosti, nezávislosti, soukromí a efektivity, jak uvádí v článku volební lídr ODS, musí být svázány s poctivostí, čestností, a zároveň s vědomím odpovědnosti při naplňování rozpočtů republikových, krajských či obecních. Jinak by nemohl bezporuchově fungovat stát, kraj a obce. Kdyby se ODS chtěla chovat rozpočtově odpovědně, nikdy by nebojovala proti zvýšení efektivity při výběru daní, nikdy by se neschovávala za ty nepoctivce, kteří se této povinnosti roky vyhýbali.

Peníze získané navíc do rozpočtů všech stupňů budou potřeba i z důvodu, který lídr ODS rovněž uvádí, a tím je fakt, že ekonomicky neproduktivních obyvatel bude v poměru k těm produktivním čím dál tím více.

A nyní jenom krátce k dopravě. Všechny myšlenky, které jsou v tomto článku citovány a které se dotýkají oblasti dopravy, jsou bezesporu dobré a lze s nimi jenom souhlasit.

Ale položme si otázku, co ODS za téměř 20 let, kdy byla u moci, tento resort dvě volební období i řídila, co pro zlepšení dopravní obslužnosti učinila. Odpověď na tuto otázku je jednoznačná. Téměř nic. Bylo vybudováno úplné minimum nových kilometrů dálničních a rychlostních komunikací, chybí obchvaty měst a železniční síť je nevyhovující a zastaralá.

Reálné zhodnocení činnosti ODS v této oblasti za téměř 20 let vládnutí je tristní, a bude potřeba hodně úsilí, aby došlo ke zlepšení stavu v oblasti dopravní obslužnosti, a to nejenom Kraje Vysočina, ale i celorepublikového.

Hnutí ANO připravuje projekty vysokorychlostních tratí, které by se měly napojit na stávající moderní evropskou železniční síť. Jedná se o dlouhodobý záměr, kde první výsledky zlepšení by měly být patrny v horizontu cca 10ti let.

Rád bych i já, stejně jako lídr ODS, zakončil svůj článek citátem. „Bylo by chybou zapomenout na minulost, ale ještě větší chybou by bylo dovolit, aby ovlivňovala naši budoucnost“.

Josef Pavlík, lídr hnutí ANO (bez redakčních úprav, nekráceno)

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna