Řezáčova zpráva (Díl IV.): Vedení Dopravního podniku nekomunikuje s odbory ve firmě

Odborový předák Marek Řezáč sestavil pro radní města dokument zvaný „Řezáčova zpráva“. Z pohledu řidiče popisuje Marek Řezáč situaci v městské firmě Dopravní podnik města Jihlavy. Předchozí díly zde, zde a zde:

Vedení společnosti dlouhodobě porušuje zákoník práce také tím, že nedodržuje ustanovení o působnosti odborových organizací ve firmě – nic s námi nejen neprojednává a o ničem nás neinformuje.

Jako vrchol arogantního a přezíravého jednání ředitele však odborová organizace vidí jeho letošní neúčast na kolektivním vyjednávání, což je pro nás prakticky jediná možnost, jak mu sdělit problémy, které trápí jak odbory, tak zaměstnance. Když jsem e-mailem upozornil pana ředitele na porušování povinností společnosti informovat a projednávat věci s odbory, ani mi neodpověděl. Chápeme to jako jasný signál nezájmu vedení o problémy zaměstnanců.
A příklad nekomunikace vedení se zaměstnanci:

O tom, jak chce naše vedení zajistit nové zaměstnance, jsme se dozvěděli až z televizního regionálního zpravodajství, kde ředitel Ing. Vilím sdělil, že vedení společnosti jedná s blíže neuvedenou pracovní agenturou o zprostředkování zajištění dostatečného počtu řidičů z Ukrajiny. Myslíme si, že toto jeho vyjádření je jen dalším krokem, který povede ještě k větší destabilizaci našeho podniku. Ukrajinští řidiči byli v minulosti přijímání např. do ICOM Transport a jiných podniků v ČR. Jejich spolehlivost a doba setrvání v pracovním poměru jsou velmi nízké. Přijetí těchto řidičů nechceme, protože v tom vidíme další zhoršení prestiže našeho DP v očích veřejnosti. Povede to také k destabilizaci našeho pracovního kolektivu. Problémy nastanou v komunikaci nejen v pracovním kolektivu, ale především s cestující veřejností.

Pozitivní změny v MHD:

Abych zůstal objektivní a jen nekritizoval, je třeba také zmínit, že za poslední 2 – 3 roky se stav MHD v Jihlavě po mnoha letech letargie a stagnace začal pomalu zlepšovat. V roce 2016 byly zavedeny na trolejbusových linkách pravidelné logické intervaly 12 minut, byla zavedena noční linka „N“, po více než 15 letech začaly jezdit přímé expresní spoje linek 31 a 32. Další změny přišly na sklonku loňského roku v souvislosti s novou tratí na ul. Vrchlického, na které kontinuálně navázalo prodloužení linky B. Došlo k logickému zakončení linky E na Masarykově náměstí. Pomalu se začala zlepšovat komunikace s veřejností – (začaly se konat Dny otevřených dveří v areálu DP Jihlava, cestující jsou více informování letákovými kampaněmi ve vozech a DP Jihlava začal nesměle působit i na sociálních sítích. Impuls k těmto změnám ovšem nevzešel od vedení DP Jihlava, ale ze strany města, konkrétně od pánů ing. Karla Trojana a částečně i ing. Zdeňka Dvořáka.

Závěr:
trolejbuskdyby vedení společnosti prostředky, které hodlá věnovat na zaškolení ukrajinských řidičů a na zaplacení agentury raději věnovalo na zvýšení platů stávajících zaměstnanců nebo alespoň do zajištění lepšího zázemí a kdyby bylo schopno zaměstnancům nastavit rovné pracovní podmínky a pravidla stejná pro všechny bez rozdílu, kdyby bylo schopno jednat s pracovníky – potažmo s odbory, které pracovníky zastupují – jako rovný s rovným, bez povyšování se a přezíravosti a kdyby dokázalo za odvedenou práci lidem poděkovat a ocenit ji, mnozí naši kolegové, kteří z podniku odešli, by se do našich řad vrátili.

Jako příklad uvádím řidiče, kterého jsem potkal, když šel z práce po druhé noční směně za sebou. Tu první si ještě dobrovolně prodloužil o 3 hodiny autobusové linky, na kterou nepřišel jiný řidič. Ptal jsem se ho, jak se cítí po dvou nočních a on mi odpověděl: „Víš, kdyby mi aspoň někdo řekl „Děkuju“, připadal bych si jako člověk.“

Navrhované řešení: udržet stávající zaměstnance všech profesí dodatečným navýšením mezd do základního tarifu alespoň o 6%, další motivace zaměstnanců-benefity, odměny za přesčasovou a mimořádnou práci, navýšení příplatků za práci o víkendech a v noci, postupné rekonstrukce sociálních zařízení a jejich lepší údržba a hygiena, výrazně zlepšit komunikaci a jednání mezi odbory a vedením společnosti, případně přímo se zástupcem z radnice města, zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců.

Z pohledu odborové organizace konstatuji, že stávající vedení není dobrým manažerem a není schopno řádně vést dopravní podnik.

Za jeho největší pochybení považujeme:
nerovné pracovní podmínky a zacházení,
nekomunikativnost s odbory a zaměstnanci ani dle Zákoníku práce,
manažerské selhání v oblasti personální a komunikace s veřejností,
demotivace stávajících zaměstnanců,
nezájem o řešení problémů, na které dlouhodobě poukazujeme,
celkově zastaralý systém práce a vedení lidí,
neoperativnost v řešení mimořádných situací,
nezajištění podmínek pro práci řidičů.
Ve společnosti působí dvě odborové organizace s celkovým počtem 25členů. Ostatní zaměstnanci do odborových organizací moc nechtějí, ale s kroky odborových organizací souhlasí, zároveň přikládáme petici, která je s podpisy zaměstnanců, kterým jsme během dvou dnů předložili k podpisu, na ní je viditelné, že mají o dění ve společnosti zájem a během dvou dnů se podepsalo 40% řidičů a dále mohu poslat aktualizovanou, až se obejdou všichni zaměstnanci.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna