„Romská zpráva“ pro vládu ČR: v Kraji Vysočina přibylo Romů

V Kraji Vysočina přibývá obyvatel romské národnosti. Podle „Zprávy o stavu romské menšiny“ jejich počet v roce 2014 překročil hranici pěti tisíc obyvatel. „Na základě kvalifikovaného odhadu romských poradců obcí s rozšířenou působností a terénních pracovníků pro realizovaný výzkum externí firmou byl počet příslušníků romské menšiny v Kraji Vysočina v roce 2014 stanoven na téměř pět tisíc dvě stě romských obyvatel. Z tohoto počtu se může jednat cca o 50 – 80 % sociálně vyloučených,“ informuje vládu krajská zpráva.

Proti předchozímu roku jde o znatelný nárůst. V roce 2013 žilo podle kvalifikovaného odhadu na Vysočině asi tři tisíce pět set padesát romských obyvatel.

Zůstává i nadále pravidlem, že na území každého okresu kraje se sociálně vyloučená lokalita nachází. Mezi města s vyšší koncentrací Romů patří především Jihlava, Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Chotěboř. Mezi menší obce s vyšším procentuálním zastoupením Romů patří Kojatice. Z provedené analýzy vyplývá, že v sociálně vyloučených lokalitách žije kolem 1400 Romů.

Ze zprávu pro vládu České republiky o situaci Romů na Vysočině za rok 2014 vypadla proti předchozímu roku obec Ohrazenice jako menší obec s vyšším procentuálním zastoupením Romů.

Dle definitivních výsledků sčítání lidu  se k romské národnosti přihlásilo v roce 2011 pouze 131 osob.

(pokračování příště)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna