Šéf krajských financí Kukla (ANO) plánuje přesun rezervy sto milionů z PPF do Oberbank

Náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla (ANO) spolu s ekonomickým odborem Kraje Vysočina plánují nakoupit dluhopisy Oberbank Bond Garant 6 v celkové hodnotě sto milionů korun včetně poplatku.

Zdrojem nákupu by byly finanční prostředky kraje Vysočina, které jsou aktuálně deponovány na běžném účtu u PPF banky, a není počítáno s jejich zapojením do rozpočtu roku 2018.

Dluhopis Oberbank Bond Garant 6 s nominální hodnotou 50 tis. Kč je emitován od června 2018 s dobou splatnosti 4 roky (červen 2022). Emisní kurz byl ve výši 99,9 % nominální hodnoty k datu emise (plus poplatek 0,10 %).

Konstrukce úrokové sazby dluhopisů je dána:

fixní úroková sazba 0,625 % p. a. po dobu jednoho roku, následně úročení odpovídající hodnotě 3měsíčního PRIBORu v den fixace úrokové sazby mínus 0,10 % p.a., nejméně však 0,70 % p.a. do 14. 6. 2022 (den finální splatnosti dluhopisu). Výplata úroků probíhá čtvrtletně k 14. 3., 14. 6., 14. 9. a 14. 12. V těchto termínech je také možné provést zpětný odprodej dluhopisů bance, a to buď celého nakoupeného objemu, nebo jeho části.

Před samotným nákupem musí být s bankou uzavřena Smlouva o zřízení účtu cenných papírů, jejíž součástí je i zřízení tzv. technického zúčtovacího účtu, prostřednictvím kterého dochází k nákupu dluhopisů, platbě poplatků, zasílání úroků a následnému zpětnému odprodeji dluhopisů.

Garance minimální úrokové sazby ve výši 0,30 % p. a. je v kategorii dlouhodobých produktů s nižším stupněm rizika v současné době pro kraj výhodná, a to zejména garancí této sazby v případě neočekávaného poklesu úrokových sazeb a současně participací na růstu úrokových sazeb, promítnutých následně do hodnoty sazby 3 měsíčního Priboru.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna