Škody po varně pervitinu zaplatí stát, kraj Vysočina a Křižanov

Před třemi lety proběhl v centru městyse Křižanov zásah Policie ČR a speciálních jednotek k likvidaci nelegální varny pervitinu. Následnými rozbory v okolí varny pervitinu byla zjištěna kontaminace okolí, přičemž městys Křižanov není původcem této kontaminace.

Zástupci Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina se zabývali možnostmi řešení tohoto problému a proběhla jednání se zástupci městyse Křižanov, na kterých byla zástupcům městyse Křižanov nabídnuta pomoc při řešení této problematiky.

Celkové náklady projektu likvidace staré ekologické zátěže se podle informací Občasníku blíží částce pěti milionů korun. Na tento projekt městys Křižanov získal „ministerskou“ dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 85 % nákladů. Zbývajících 15 % nákladů ve výši 730 031,84 připadá na vlastní zdroje městyse Křižanov.

Podle informací serveru Občasník Městys Křižanov žádá Kraj Vysočina o příspěvek ve výši 439 000 Kč, což je 60 % nákladů hrazených z vlastních zdrojů městyse Křižanov.

Radní kraje Vysočina mají jednat o variantním řešení podle kterého by krajská dotace na likvidaci staré ekologické zátěže měla být ve výši poloviny nákladů, tedy 365 000 Kč.Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna