Socialistický kádr Pavlík (ANO) zatajil další ocenění z dob komunistické totality

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Josef Pavlík zatajil hned dvě ocenění z doby před listopadem 1989. Od léta roku 1989 je Josef Pavlík nositelem stříbrného odznaku Brigády socialistické práce. Ve stejné době obdržel titul „Vzorný pracovník odborového úseku“.

stříbrný odznak Brigáda socialistické práce

Brigáda socialistické práce (zkratka BSP, lidově někdy přezdívaná BrSocPrc) byla formou socialistického soutěžení a socialistické pracovní iniciativy za komunistického Československa. Socialistické soutěžení se rozvíjelo především v období normalizace po vstupu okupačních vojsk.

Dle tehdejší terminologie bylo hnutí BSP „nejvyšší formou socialistického soutěžení. Plnilo náročné úkoly při soc. výstavbě, upevňovalo soc. výrobní vztahy a zvyšovalo kulturní úroveň pracujících. Pomáhalo i při intenzifikaci národního hospodářství, rozvoji vědy, techniky, kvality a efektivnosti práce, a nabádalo členy hledat ještě účinnější formy a metody práce pro společnost.

Jak se soutěžilo?

Založení bylo jednoduché, stranický výbor svolal (dobrovolné) shromáždění pracujících (běda tomu, kdo by nešel; nešel by leda blázen, zvlášť když to bylo v pracovní době a za peníze). Zde bylo pracujícím oznámeno, že ode dneška jsou členy BSP a za svého vedoucího aby si zvolili vybraného soudruha, který byl již do této funkce schválen CZV KSČ. Dále jim bylo nařízeno, že si musí dát dobrovolný závazek k plnění plánu atd., a vypracovat plán práce.

Dělníci na jednotlivých dílnách (kancelářích) se vyhlásili kolektivem, který soutěží o titul BSP. Pak probíhalo tzv. hodnocení, které bylo veskrze formální. Za 1-2 roky byla tato dílna vyhlášena jako kolektiv, nesoucí hrdé jméno Brigáda socialistické práce. Zároveň se stali držiteli bronzového odznaku. Potom soutěžili o stříbrný a zlatý odznak.

Odměňování soutěžících

Celá činnost BSP byla lidem srdečně ukradena, plány se stejně plnily převážně na papíře, vždyť šlo hlavně o odměny vedení. Závazek vždy vyvolal skryté veselí (veřejné veselí by bylo považováno a znevažování), každý věděl, že je to stejně kočičina. Nejvíce byly oblíbeny společenské akce BSP, zde se zadarmo jedlo a pilo. Někdy se tyto oslavy konaly v podnikových rekreačních objektech.

PavlíkSoudruzi si libovali, jakou pracovní iniciativu pracující vyvíjejí, soudruzi byli chváleni nadřízenými a tudíž dali ostatním pokoj. Je zvláštní, že soudruzi nikdy nepochopili, kde se stala chyba, že se socialismus (zaplať pámbu) nepodařilo vybudovat.

Server Občasník očekává od náměstka hejtmana Kraje Vysočina Josefa Pavlíka i od hnutí ANO veřejné potvrzení získání stříbrného odznaku Brigáda socialistické práce, stejně jako titulu „Vzorný pracovník odborového úseku“. Za zveřejnění informací o Pavlíkově minulosti si server Občasník vysloužil přípravu soudní žaloby (více zde) .

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna