Soud zamítl žalobu Jihlavy proti SVAKu o určení obsahu dohody vlastníků

Sotva byla v krajském městě dostavěna nová kanalizace, už se kolem ní rozhořel soudní spor. Statutární město Jihlava letos na jaře zažalovalo Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko o podpis dohody dvou vlastníků sousední vodárenské infrastruktury na území krajského města.

Chybějící dohoda dvou vlastníků pak byla důvodem pro jihlavské úředníky, aby místo kolaudačního souhlasu vydali zákaz užívání stavby. Letos na konci listopadu zkolaudovali jihlavskou kanalizaci úředníci v Třebíči (více zde). Bez kolaudačního souhlasu nemohla jihlava vyúčtovat téměř dvou set milionovou rekonstrukci kanalizačních stok.

Chybějící souhlas SVAKu Jihlavsko s dohodou dvou vlastníků žádala Jihlava nahradit soudním rozhodnutím. „Pakliže má dojít k nahrazení projevu vůle, musí zde být naprosto perfektní návrh žalobce. Návrh žalobce musí být schválen Radou města už v okamžiku podání žaloby,“ prohlásil soudce.

Teprve den před vyhlášením rozsudku předmět žaloby dodatečně schválila Rada města Jihlavy. Ani to však soudci nestačilo a zamítl žalobu Jihlavy pro absenci souhlasu Rady města s návrhem dohody dvou vlastníků v okamžiku podání žaloby.

„I kdyby bylo možné dodat souhlas Rady města v průběhu soudního jednání, s čímž soud nesouhlasí, pak návrh žaloby nesplňoval požadavky podle Zákona o kanalizacích,“ vysvětlil soudce.

Soudní výrok i se stručným odůvodněním četl soudce jihlavského soudu déle než půl hodiny.

V průběhu rekonstrukce kanalizace vlastně došlo k nahrazení části kanalizačních trubek SVAKu Jihlavsko trubkami ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy. Výsledek ? „Soud nemá pochybnost o vlastnictví kanalizace Jihlavou,“ prohlásil soudce okresního soudu.  Žalobu podalo město Jihlava letos v únoru, SVAK Jihlavsko se k ní obsáhle vyjádřil až těsně před jednáním. Toto jednání advokáta SVAKu označil soud za obstrukční a nahlásil ho České advokátní komoře.

Každoročně musí do konce listopadu oznámit SVAK Jihlavsko cenu za odvádění a čištění vody předané z kanalizace Jihlavy do kanalizace SVAKu.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna