SOUDNÍ VÝROKY: SVAK je veřejnoprávní korporace

Krajský soud jako odvolací orgán poslal v listopadu 2014 „noty“ Okresnímu soudu v Jihlavě pro rozhodování o žalobě Jihlavy na zadržované nájemné.  „Noty“ jsou určitým vymezením mantinelů pro prvoinstanční rozhodnutí, které v budoucnu vynese Okresní soud Jihlava jako soud první instance.

Krajský soud v Brně rozhodl o povaze zakladatelské smlouvy SVAKu, na základě které může Jihlava žádat Krajský úřad o správní rozhodnutí ve sporech mezi SVAKem a Jihlavou o vypořádání:

„Právní režim dobrovolného svazku obcí je založen a ovládán kogentními normami veřejného  práva, které specifickým způsobem upravují např. otázky členství ve svazku obcí, kontrolu jeho hospodaření, majetková práva či účast občanů na jeho činnosti. Svazek obcí je vytvářen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí (§ 49 odst. 1 OZř).´Jde o právnickou osobu veřejného práva vytvořenou za účelem plnění některých úkolů v rámci „pečovatelské“ veřejné správy. Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí tudíž z povahy věci představuje smlouvu, která ve smyslu § 159 odst. 1 SpŘ zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Svým obsahem se přitom jedná o koordinační smlouvu uzavřenou mezi obcemi ve smyslu § 160 odst. 1 SpŘ. Spor vzniklý na základě této smlouvy tak lze považovat za spor zveřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 141 SpŘ, k jehož řešení je
podle § 169 odst. 1 písm. b) SpŘ příslušný krajský úřad“,

konstatoval  Krajský soud v Brně.

Tato část soudního výroku  jasně, určitě, srozumitelně a jednoznačně  vyjádřuje názor Krajského soudu v Brně k otázce veřejnoprávní povahy smlouvy o založení žalovaného ( Krajský soud potvrdil její veřejnoprávní povahu).

Nájemné není z veřejnosprávní smlouvy

Další důležitý právní názor vynesl Krajský soud k povaze žalob Jihlavy na nájemné:

„nárok žalobce nemá původ ve veřejnoprávní koordinační smlouvě, jde o
nárok na vydání bezdůvodného obohacení“.

Okresní soud Jihlava tak může rozhodnout i o žalobě Jihlavy na zadržované nájemné z vodárenských trubek.

Jihlava se vyjádřila tak, že SVAK svým procesním postupem u Okresního soudu v Jihlavě pouze účelově protahuje řízení a vytváří tak podmínky pro nedůvodné zdržování uspokojení nároku žalobce. 

SVAK obecně prosazuje názor, že orgánem, oprávněným rozhodovat o jeho sporech s obcemi o jejich vypořádání a o dlužném nájemném, je pouze soud, a nikoliv Krajský úřad.

 

Celý soudní výrok najdete zde: odvlackaBN4112014

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna