Spolupráce ČSSD s KSČM na Vysočině funguje. Navzdory „bohumínskému usnesení“

MIROSLAV MAREŠ

Před dvaceti lety přijala ČSSD na svém sjezdu usnesení o nepřípustnosti politické spolupráce s extrémistickými politickými stranami. Do dějin sociální demokracie vešlo jako „bohumínské usnesení“:

„Sjezd schvaluje platnost závěrů hradeckého sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce sociální demokracie s extremistickými politickými stranami. Vylučuje politickou spolupráci se SPR-RSČSČKMNSKSČMLB a SDL.“

zdroj: 14. usnesení 27. sjezdu ČSSD v Bohumíně z roku 1995

Politická spolupráce sociálních demokratů s komunisty v kraji Vysočina bez problémů funguje. Rada kraje Vysočina doporučila svým usnesením 0021/01/2015 RK zvolit předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina Milana Plodíka (KSČM). Samotné jednohlasné usnesení Rady Kraje Vysočina nebylo zveřejněno. Místo něj si veřejnost může přečíst text:

Usnesení 0021/01/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.

Sociální demokraté si tím zajistili klid na práci při hlasování o komunistické rošádě v Zastupitelstvu kraje Vysočina. Svým voličům sociální demokraté pravdu neříkají, ani když ji znají. Pravdu skryjí za chráněný zájem.

Usnesení Kraje Vysočina mohli sociální demokraté zcela jistě formulovat tak, aby ho mohla široká veřejnost znát. Místo toho byly do Usnesení Rady Kraje Vysočina zapsány osobní údaje, které brání zveřejnění politického rozhodnutí sociální demokracie.

Komunistická rošáda ve vedení Finančního výbodu Zastupitelstva je vlastně politickým testem sociální demokracie před celostátním sjezdem. Přežije bohumínské usnesení letošní březnový sjezd sociální demokracie?

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna