Starosta Olešné figuruje v čele seznamu obecních brigádníků

otazníkStarosta není ve vztahu k obci v pracovním nebo jiném obdobném poměru a nevztahují se na něj tedy povinnosti typické pro zaměstnance dle Zákoníku práce. Starosta obce je od okamžiku zvolení do funkce představitelem obce nepřetržitě až do skončení mandátu starosty. Mandát starosty ale obecně nezakládá pracovně-právní vztah s obcí a nedává právo na evidenci odpracovaných hodin starostou obce spolu s jinými brigádníky v pracovně-právním vztahu obce.

Na seznamu brigádníků obce Olešná v roce 2016 figuruje starosta obce František Bláha na čelných místech v počtu odpracovaných hodin :

měsíc leden 99,5 proplacených brigádnických hodin 1 občanem, 101 neproplacených brigádnických hodin převážně starostou a místostarostou

měsíc únor 99,5 proplacených hodin 1 místním občanem, 25 hodin odpracovaných starostou bezplatně

měsíc březen 102 proplacených brigádnických hodin 5 místními občany, 35 hodin odpracovaných starostou a místostarostou neproplacené

měsíc duben 18 brigádnických hodin proplacených 58 hodin neproplacených odpracovaných starostou a místostarostou

měsíc květen 80 brigádnických hodin proplacených 2 občany, 40 hodin neproplacených odpracovaných starostou a místostarostou, 250 hodin odpracovaných členy SDH Olešná nepropacených

měsíc červen byly odpracovány pouze bruigádnické hodiny neproplacené, / celkem 210 na údržbě veřejných prostor a práce v lesích /

měsíc červenec byly odpracovány pouze hodiny brigádnické neplacené, / 154 hodin /

měsíc srpen odpracovány pouze brigádnické hodiny neplacené 220 hodin

měsíc září odpracovány pouze brigádnické hodiny neplacené , 10 hodin proplacených na volby – rozvoz letáků 1 člen komise

měsíc říjen odpracováno pouze 5 proplacených brigádnických hodin. na přípravu volební místnosti pro 1 člena komise, dále neproplacené brigádnické hodiny / 92 hodin /

měsíc listopad nebyly proplaceny žádné brigádnické hodiny, odpracovány pouze hoidny neplacené / 65 hodi n /

„Když toto shrneme tak bylo pouze proplaceno 414 brigádnických hodin proplacených a 1.040 hodin zdarma,“ uvedl starosta obce Olešná František Bláha.

Starosta Bláha viditelně zaměňuje úřední dobu obecního úřadu Olešná s pracovní dobou starosty obce.  Výkonem mandátu starosty obce nemohou vzniknout přesčasové hodiny, protože tento mandát je vykonáván nepřetržitě. Vykazování přesčasových hodin při výkonu funkce starosty obce Olešná může naznačovat snahu zakrývat skutečný stav věcí veřejných v obci.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna