Starostovy miliony: Necid využil polehčujících okolností Zákona o střetu zájmů

NecidMajetková přiznání slouží k tomu, aby lidé, kteří rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve svých funkcích nepozorovaně a nevysvětlitelně zbohatnout.

Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid využil polehčujících okolností a přiznal spáchání přestupku proti Zákonu o střetu zájmů. Stalo se tak několik hodin po té, kdy Občasník doložil zatajení příjmu tří a půl milionu korun (více zde).

Správní orgán nyní zcela jistě provede důkladnou kontrolu opraveného majetkového přiznání starosty Velkého Meziříčí Radovana Necida.  Od správního orgánu Necidovi hrozí pokuta až padesáti tisíc korun.

Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků.

Motivací starosty Necida není „udat sám sebe“, jak píše radniční web velkomeziříčsko.cz, ale získat polehčující okolnosti ve správním řízení při porušení Zákona o střetu zájmů.

Starosta Necid vybudoval ve Velkém Meziříčí úsek medializace a komunikace, který má monopol na informace z radnice. Tiskové konference vedení města se ve Velkém Meziříčí nekonají už delší dobu. Veřejná kontrola je ze strany starosty Necida v maximální míře omezena.

Vyjádření starosty Necida se na Občasníku už delší dobu neobjevilo, není ochoten na dotazy Občasníku odpovídat zhruba od chvíle, kdy skrze Občasník vešlo ve známost dosazení Necidova stranického ex-zástupce Petrose Martakidise do měsíčníku Velkomeziříčsko.

Měsíčník Velkomeziříčsko prošel velkými změnami hned po komunálních volbách, veškeré změny jsou pod taktovkou starosty Necida, viditelně směřují k omezení veřejné kontroly. Název „úsek medializace a komunikace“ naznačuje úkol nového pracoviště: medializovat činnost starosty Necida.

Nyní webové stránky Velkomeziříčska až přehnaně medializují skutečnost, že se starosta Necid přičinil o odstranění následků zjištění Občasníku. Nejde ale o nic jiného než snahu maximálně snížit trest za porušení Zákona.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna