Stavební úřad: našli jsme znaky nepovoleného provozu galvanovny Rantířov

polda

AKTUALIZOVÁNO Jihlavský stavební úřad zjišťoval při „přepadové“ kontrole soukromého podnikatele nepovolené spuštění zkušebního provozu galvanovny v Rantířově.

„Stavební neprovádí přepadové kontroly, ale provádí kontrolní prohlídky, pokud má indicie, že dochází k porušení stavebního zákona. Tato kontrola byla na základě telefonického podnětu,“ uvedl vedoucí jihlavského stavebního úřadu Michal Jarco.

Telefonický podnět může souviset se snahou podnikatele neztratit záruku na dodanou, avšak nezprovozněnou galvanovnu. Nemusí tak jít nutně o provoz, ale pouze o prověření funkčnosti stroje.

„Můžeme udělit postih až do výše 1 milion Kč, podobně jak to je v případě realizace stavby bez platného povolení,“ dodal Jarco.

Už téměř dva roky se táhne spor mezi obcí Rantířov a provozovatelem galvanovny o spuštění zkušebního provozu. Obec namítá především nesoulad podnikatelského záměru s územním plánem obce, kdy lokalita je pojmenována jako „drobná řemeslná výroba“. Územní plán Rantířova už dále pojem „drobná řemeslná výroba“ nijak blíže nespecifikuje.

Soukromý podnikatel jako investor galvanovny předkládá úřadům kladná odborná stanoviska a posudky, na základě kterých budou moci úřady dodatečně povolit stavbu galvanovny a následně i spuštění zkušebního provozu. Soukromý podnikatel prakticky neustále čelí velkému tlaku obce i místních občanů, kteří stavbě brání všemi dostupnými prostředky a na podnikatele posílají jednu kontrolu za druhou.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna