SVAK JIHLAVSKO hospodařil loni se ztrátou

SVAK Jihlavsko

K dispozici jsou první informace o hospodaření SVAK Jihlavsko. V rámci hlavní činnosti je v  hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO  vykazováno  po konsolidaci saldo rozpočtových příjmů a výdajů k  31.12.2014   ve výši   Kč  78,800.279,64 . Po rozúčtování nákladových účtů hlavní činnosti vykazována ztráta Kč 93,831.564,04. V hospodářské činnosti je vykazován po zdanění zisk ve výši Kč 50,471.694,83.  Celkový hospodářský  výsledek z hlavní  činnosti a  vedlejší hospodářské  činnosti    za  rok 2014 vykazovaný na účtě 431  – ztráta ve  výši Kč 43,359.869,21  je v souladu s metodickými pokyny a na základě stanoviska MF ČR převedena na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna