(VIDEO) SVAK nepřišel k soudu, Jihlava napjatě vyhlíží mezitímní rozsudek o nároku za stovky milionů

SVAK JihlavskoSvaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko vůbec nedorazil do jednací síně jako žalovaná strana soudního sporu s Jihlavou. Jihlava si nárokuje vyplacení nájemného ve výši dvě stě dvanáct milionů korun. Ve sporu jde o vyplacení nájemného za používání vodárenské infrastruktury města Jihlavy po odchodu města ze SVAK Jihlavsko.

„Aby se můj dlužník domluvil s někým jiným a uhradil můj dluh někomu jinému, to mi hlava nebere,“ prohlásil právník Jihlavy Miroslav Šianský.

Protože se právník SVAKu bez omluvy nedostavil na soudní jednání, neměl soud s kým jednat o návrhu SVAKu na přerušení řízení. Soud pokračoval v jednání a Jihlava předložila v průběhu jednání čtyři nové důkazy.

Předloženými důkazy Jihlava vyvrátila tvrzení SVAKu, že nevede evidenci o podílu na majetku a nájemném. Současně Jihlava naznačila, že je možné výtěžnost majetku členských obcí sledovat podle různých kritérií jako je například počet obyvatel, velikost odběru vody nebo dle plateb. Klíčem může být hodnota majetku členské obce.

Především ale došlo k posunu paralelního soudního sporu Luk nad Jihlavou, kdy odvolací soud označil vztah mezi městysem Luka nad Jihlavou a SVAKem jako „podobný nevolnictví“ (více zde).

V průběhu jednání soud naznačil, že se chystá vynést mezitímní rozsudek.

Mezitímní rozsudek lze obecně vydat pouze tehdy, shledal-li soud alespoň částečnou důvodnost nároku (jen tehdy je rozhodnutí pouze o základu, aniž by soud zatím musel zkoumat jeho výši, praktické a hospodárné). Tam, kde základ nárok opodstatněn není, je třeba rovnou žalobu zamítnout.

Jihlava tuší, že mezitímní rozsudek ve sporu o dvou ser milionové nájemné bude alespoň zčásti úspěšná.  Mezitímní rozsudek zvýšil její šance.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna