Daniel Škarka Archiv

Brno opouští sociální projekt bydlení pro chudé, Jihlava ho připravuje pod vedením Forum Jihlava

Statutární město Brno končí s projektem sociálního bydlení, který Statutární město Jihlava teprve připravuje. Jde o koncepci bydlení pro lidi z ubytoven nebo bezdomovce, kterou připravovala pracovní skupina pro sociální bydlení pod vedením zastupitele Daniela Škarky (Forum

Pracovní skupina zastupitele Škarky (Forum) navrhuje otevřít sociální bydlení neziskovkám

Statutární město Jihlava v současné době vlastní 788 bytů, z toho 351 bytů v bytových domech ve vlastnictví města, 101 bytů v privatizovaných domech a 336 bytů v domech s pečovatelskou službou.  Z celkového počtu bytů ve vlastnictví města Jihlavy je vyčleněno 20 jako

Škarkova pracovní skupina chce uvolnit městské byty pro dlužníky bez trvalého pobytu

Pracovní skupina pro sociální bydlení navrhuje revizi pravidel pro přidělování mětských bytů zvláštního určení pro pro rodiny v nepříznivé sociální situaci. Změnit by se měla pravidla v oblasti podmínky trvalého bydliště na prokazatelný dlouhodobý pobyt ve městě.

Pracovní komise Magistrátu plánuje plošný nákup sociálních bytů v zástavbě města

Pracovní komise Magistrátu města Jihlavy pro sociální bydlení zřízené na podnět zastupitelky Karolíny Koubové (Forum Jihlava) plánuje plošný nákup sociálních bytů v současné bytové zástavbě. S tím souvisí vytvoření záměru, respektive projektu, harmonogramu realizace, vytvoření bytového fondu,
Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna