Technické služby Pelhřimov: Zákon o informacích se na nás nevztahuje

Na Technické služby města Pelhřimova se podle názoru její ředitelky Pavly Licehamrové nevztahuje Zákon o svobodném přístupu k informacím. Vyplývá to z odpovědi ředitelky Licehammerové.

fb„TSmP  zveřejňují podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 21a účetní závěrku a výroční zprávu ve sbírce listin v obchodním rejstříku a poskytují veškeré informace o svém hospodaření pouze zřizovateli, tím je Město Pelhřimov. Na TSmP se nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb,“ sdělila ředitelka Licehammerová.

Stanovisko ředitelky Licehamrové je ale v přímém rozporu s legislativou České republiky. Příspěvková organizace města Pelhřimov ale bezpochyby splňuje náležitosti povinného subjektu pro poskytnutí informace v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Organizační složky i příspěvkové organizace tedy splňují kritéria stanovená pro veřejné instituce a budou proto povinnými subjekty,“ uvádí analýza Ministerstva vnitra dostupná na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Na postup Technických služeb města Pelhřimova byla podána stížnost pro porušení zákona.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna