Třebíč zadala úklid města místní firmě i přes zákaz antimonopolního úřadu

TřebíčKdyž jde o veřejnou zakázku pro místní firmu z Třebíče, dokáže vedení města obejít i zákazy antimonopolního úřadu. Jako například při veřejné zakázce na zimní údržbu města. Město Třebíč rozdělilo veřejnou zakázku na úklid města na dvě části: Třebíč sever a Třebíč jih. Hranicí mezi oběma úseky byla řeka Jihlava, která protéká městem.

Vítězem zakázky na jižní část města se stala místní firma KLEE. Úřad na ochranu hospodářské soutěže ale městu Třebíč zakázal předběžným opatřením uzavřít s firmou KLEE šestiletou smlouvu na základě veřejné zakázky.

Stávající úklidová firma AVE totiž podala námitku antimonopolnímu úřadu: domnívala se, že rozdělení veřejné zakázky na úklid města je účelové.  Dále si firma AVE stěžovala, že při  výběru dodavatele předmětné veřejné zakázky jednalo město Třebíč v rozporu se zásadou transparentnosti a že zadávací podmínky veřejné zakázky byly nastaveny účelově tak, aby byl následně vybrán zadavatelem předem preferovaný dodavatel.

Město Třebíč jako zadavatel veřejné zakázky podal rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, doručenému zadavateli dne 4.10.2017, v němž Úřad konstatoval spáchání správního deliktu zadavatelem a uložil zadavateli nápravné opatření a uhrazení nákladů správního řízení.  Třebíč trvá na tom, že Úřad neodůvodnil, jakým způsobem postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a trvá na tom, že se svým postupem spáchání správního deliktu nedopustila.

Už za měsíc Třebíč zadala úklid města „přímo“ firmě KLEE v jednacím řízení bez uveřejnění. Třebíč tvrdí, že  použila jednací řízení bez uveřejnění v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna