ÚOHS dal za pravdu Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě podnětu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) přezkoumal veřejnou zakázku Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015, kterou vypsalo Ministerstvo dopravy České republiky. „Domníváme se, že nebyly dodrženy podmínky a v zadávacích materiálech chybějí i některé důležité informace. Navíc se o silnice prvních tříd dlouhodobě smluvně stará Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která udržuje přes 4500 km krajských silnic druhých a třetích tříd, má kvalitní a dostatečný vozový park a v rámci kraje umístěno celkem 28 výjezdových míst,“ vysvětluje Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy.
 fb

Podle krajského náměstka by mohly problémy s náročnou údržbou státních silnic první třídy nastat například v případě zimní sněhové kalamity. „Neumím si představit, že by hejtman Kraje Vysočina z pozice předsedy Bezpečnostní rady kraje v mimořádné situaci, navíc přes Ministerstvo dopravy, následně přes Ředitelství silnic a dálnic koordinoval údržbu komunikací se soukromou společností. Domnívám se, že žádný dodavatel na území našeho regionu nedisponuje takovou kapacitou techniky ani rezervami posypového materiálu jako má KSÚSV,“ připouští Joukl možné riziko, kdy by byla ohrožena bezpečnost i plynulost silničního provozu na hlavních tazích v  zimním období.

ÚOHS dal nakonec Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny za pravdu. „Úřad po předběžném posouzení dokumentace o veřejné zakázce získal pochybnosti o souladu úkonů a postupů učiněných zadavatelem v zadávacím řízení se zákonem, a to v souvislosti se stanovením zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce,“ píše se v rozhodnutí, kterým ÚHOS vydal předběžné opatření s tím, že do doby rozhodnutí uložil zákaz uzavřít smlouvu ve veřejném řízení.

Cílem státní zakázky je otevřít tyto služby konkurenci, pořizovat je úsporněji a zajistit bezpečně fungující systém zimní údržby. Se zdůvodněním veřejné zakázky souhlasila vláda v pondělí 9. března.

Chystaná soutěž se týká celkem 21 oblastí, kde končí stávající smlouvy. V každé oblasti bude uzavřena jedna smlouva na dobu čtyř let. Vítězní uchazeči budou údržbu zajišťovat již v příštím zimním období. „Na silnicích, o které se staráme, chceme nakládat s penězi daňových poplatníků co nejlépe a nevidím důvod, proč tyto veřejné zakázky otevřeně nesoutěžit,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

„Ministerstvo dopravy trvá na tom, že zakázka byla připravena v souladu se zákonem. ÚOHS o správnosti zakázky teprve rozhodne,“ sdělil Občasníku mluvčí ministerstva Zdeněk Teusar.

„Prvostupňové správní řízení týkající se veřejné zakázky Ministerstva dopravy ČR na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1.5.2015 bylo zahájeno 2.7.2015 na návrh uchazeče Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Návrh napadá zadávací podmínky uvedené zakázky. Ve věci bylo vydáno předběžné opatření zakazující zadavateli podepsat smlouvu s vybraným uchazečem. Prvostupňové rozhodnutí je v přípravě, bude vydáno nejpozději ve lhůtě 60 dní od zahájení řízení,“ uvedl mluvčí ÚHOSu Martin Švanda.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna