Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl stížnosti města Velké Meziříčí na nezákonné rozhodnutí

Velké MeziříčíMěsto Velké Meziříčí  obdrželo rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci architektonické soutěže na novou podobu náměstí. Zastupitelé města se před časem rozhodli jednat s druhým uchazečem v pořadí, což se nelíbilo místním aktivistům i autorovi vítězného návrhu.

Rozhodnutím antimonopolního úřadu bylo vyhověno podanému rozkladu ze strany města a došlo k vrácení věci zpět k novému projednání.

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že dle názoru předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není město Velké Meziříčí omezeno v jednání  s dalšími v soutěži oceněnými uchazeči. Ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však před vydáním nového rozhodnutí dojde k přezkumu, zda samotná soutěž byla provedena v souladu se zákonem.

Podle informací Občasníku ale stále zůstává v platnosti předběžné opatření, kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal podpis smlouvy s druhým uchazečem v pořadí.

„V uvedené věci bylo 29. června 2018 vydáno druhostupňové rozhodnutí, jímž předseda Úřadu vyhověl rozkladu zadavatele a zrušil prvoinstanční rozhodnutí o nezákonnosti druhého jednacího řízení bez uveřejnění. Věc se vrací zpět do prvního stupně, který má dle předsedy Úřadu posoudit, zda druhému jednacímu řízení bez uveřejnění předcházela soutěž o návrh provedená dle zákona o veřejných zakázkách. Město sice může jednat s účastníky soutěže, nicméně zdůrazňuji, že nadále platí předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem,“ uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Serveru Občasník se podařilo získat kompletní rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu ve kterém se objevují zajímavé výroky:

– Dle mého názoru lze tedy učinit závěr, že v případném Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) byl zadavatel (město Velké Meziříčí – pozn. red.) povinen vyzvat k jednání všechny tři oceněné dodavatele (účastníky arch. soutěže – pozn. red), a nikoliv jen dodavatele 1 (vítěz arch. soutěže – pozn. red) , jak vyvodil Úřad.

– Co se týká formulace uvedené v článku 2.2 soutěžních podmínek, že ocenění účastníci budou vyzváni „v pořadí dle soutěže“, lze souhlasit s tím, co Úřad uvedl v bodě 81 odůvodnění napadeného rozhodnutí. V souladu s poslední větou § 65 odst. 1 zákona by musel zadavatel vyzvat k jednání v JŘBU současně všechny účastníky soutěže o návrh, jejichž návrh byl vybrán, a teprve až v rámci takto zahájeného JŘBU by s nimi mohl jednat „v pořadí dle soutěže“, a to s ohledem na zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Při novém projednání věci bude antimonopolní úřad vycházet z řádně zjištěného skutkového stavu a své úvahy podepře důkazními prostředky. Také se plně vypořádá s veškerými námitkami města Velké Meziříčí, včetně námitek, které uvedlo v rozkladu.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna