Ústní odůvodnění promlčení žaloby SVAK Jihlavsko versus Jihlava o sedmnáct milionů korun

Stručné ústní odůvodnění rozsudku Okresního soudu Jihlava ze dne 5.4.2016:

„S ohledem na vznesenou námitku promlčení bylo úkolem soudu toliko právní hodnocení záležitosti.  Mezi oběma stranami nebylo sporu o tom, že smlouvy byly uzavřeny. Nebylo sporu o tom, že nedošlo k výplatě částek, které byly ve smlouvě uvedeny. Ňebylo sporu ani o tom, že žalovaný (Statutární město Jihlava) neprovedl vyúčtování. Jediná výzva k plnění byla z 21.11.2012. Současně strany při soudním jednání odsouhlasily, že finanční prostředky poskytnuté v souladu se smlouvou mohly být použity pouze do 31.12.2011.

Soud po provedeném dokazování zhodnotil smlouvu a dospěl k závěru, že jde o smlouvu in nominátní ve smyslu paragrafu 51 starého občanského zákoníku. Na tento případ je nutné aplikovat právo účinné do 31.12.2013.

Pokud jde o určitost ujednání: bylo ujednáno smysl i na co budou prostředky využity. Jestliže nebyly tyto prostředky využity, bylo povinností žalovaného tyto prostředky vrátit. Žalobce jakožto věřitel a mohl v souladu s ustálenou judikaturou určit počátek splatnosti. Za této situace je potřeba vycházet z toho, že právo vzniklé nárokem ze smlouvy mohl žakladívkolobce poprvé u soudu uplatnit den následující od data 31.12.2011. Tedy žalobce mohl výzvu poprvé poslat ve čtvrtek 2.1.2012.  Při respektování splatnosti patnácti dnů byl první den prodlení 17.1.2012. Od tohoto data je nutné počítat tříletou promlčecí lhůtu. Den 17.1.2012 připadl na sobotu, první následující pracovní den je 19.1.2012 ve smyslu starého občanského zákoníku.

Jestliže žaloba byla podána až 23.10.2015 má soud za to, že nárok byl promlčen. A s ohladem na vznesenou námitku promlčení nelze žalobci nárok žaloby přiznat.

Pokud jde o částku 810 000 Kč má soud za to, že majetek na který byla poskytnuta záloha, byl pořízen. Nemá to vliv na to, že soud považuje nárok za promlčený.

Pokud jde o náhradu řízené, přiznal soud nárok úspěšnému žalovanému.

Proti tomuto rozsudku je přípustné podání odvolání do patnácti dnů od doručení rozsudku.“

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna