Vedle parkoviště sjezdovky Šacberk vznikne zóna se zákazem stání

autaJihlava lyžuje, Zborná trpí. Milovníci lyžování z širokého okolí si užívají zimních radovánek na sjezdovce Šacberk u Jihlavy. Kapacita parkoviště vedle sjezdovky je absolutně nedostatečná, auta lyžařů parkují po celé vesnici. Sousedům sjezdovky ve Zborné došla trpělivost a požádali jihlavský magistrát o vyhlášení zóny se zákazem stání v celé ulici.

Policie ČR Krajské ředitelství kraje Vysočina, územní odbor vnějši služby, dopravní inspektorát Jihlava se k situacím změny dopravního značeni plsemně vyjádřila a navrženou úpravu dopravního značeni neodsouhlasila.

I přes nesouhlasné stanovisko policie silniční správní úřad měl za to, že žádosti je možné vyhovět, neboť se jedná o slepou komunikaci vedouci jen do sídla jejího majitele a $ přilelými stavebními pozemky, kde právě dochází k porušování zákona a nedodržování průjezdného profilu pro obousměrný provoz vozidel a rozjíždění a ničení zeleně žadatele.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Jihlavy od 5.12.2017 do 21.12.2017. Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy ve stanovené lhůtě neobdržel žádné námitky a připomínky k návrhu úprav nového dopravního režimu.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V srpnu kdosi přeřízl lano na sjezdovce Šacberk (více zde), na provoz sněhových děl si stěžují obyvatelé Zborné (více zde), polovinu pokuty za černý odběr vody zaplatilo město Jihlava (více zde).

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna