Velká lednová čistka v Jihlavě: ANO místo ODS. Kdo za koho?

Server Občasník má k dispozici usnesení Rady města Jihlavy ze dne 19.1.2017, kterým došlo k odvolání zástupců ODS z obchodních společností města Jihlavy a jejich nahrazením převážně zástupci hnutí ANO.

Usnesení č. 35/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

o d v o l á v á

členy představenstva obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Ing. Vratislava Výborného a Ing. arch. Davida Bekeho

a

o d v o l á v á

člena dozorčí rady obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Mgr. Zdeňka Geista.

Provede: JVAK a.s.                                                               Termín: ihned

 

Usnesení č. 36/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

paní Ing. Lucii Vichrovou, bytem xxx, členem představenstva obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

Provede: JVAK a.s.                                                               Termín: ihned

Usnesení č. 37/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Františka Zelníčka, bytem xxx, členem představenstva obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

Provede: JVAK a.s.                                                               Termín: ihned

 

Usnesení č. 38/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi obchodní společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a paní Ing. Lucií Vichrovou dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7299/2017, UID: jihlvp17v002qu.

Provede: JVAK a.s.                                                               Termín: ihned

 

Usnesení č. 39/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi obchodní společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a panem Františkem Zelníčkem dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7302/2017, UID: jihlvp17v002qw.

Provede: JVAK a.s.                                                               Termín: ihned

 

Usnesení č. 40/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

paní Ivanu Čepičkovou, bytem xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.

a

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. a paní Ivanou Čepičkovou dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7296/2017, UID: jihlvp17v002qs.

Provede: JVAK a.s.                                                               Termín: ihned

 

Usnesení č. 41/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

o d v o l á v á

členy dozorčí rady obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
Mgr. Romana Křivánka, Ing. Štěpána Pojera a Mgr. Ing. Evžena Zámka.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

Usnesení č. 42/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Jaroslava Drahoše, xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 43/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

paní Mgr. Olgu Kourkovou, bytem xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 44/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

paní Ing. Alenu Daňkovou, bytem xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 45/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. a panem Jaroslavem Drahošem dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7582/2017, UID: jihlvp17v02vu.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 46/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. a paní Mgr. Olgou Kourkovou dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7588/2017, UID: jihlvp17v002w1.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 47/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. a paní Ing. Alenou Daňkovou dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7590/2017, UID: jihlvp17v002w3.

Provede: PaČ Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 48/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

o d v o l á v á

členy představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ing. Petra Kristýnka a Ing. Jaroslava Vymazala

a

o d v o l á v á

člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Bc. Vladimíra Hinka.

Provede: DpmJ, a.s.                                                             Termín: ihned

 

Usnesení č. 49/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

paní Ing. Janu Mayerovou, Ph.D., xxx, členem představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Provede: DpmJ, a.s.                                                             Termín: ihned

 

Usnesení č. 50/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Stanislava Doležala, bytem xxx, členem představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Provede: DpmJ, a.s.                                                             Termín: ihned

 

Usnesení č. 51/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlava, a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi obchodní společností Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. a paní Ing. Janou Mayerovou, Ph.D. dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7397/2017, UID: jihlvp17v002sd.

Provede: DpmJ, a.s.                                                             Termín: ihned

 

Usnesení č. 52/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlava, a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi obchodní společností Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. a panem Stanislavem Doležalem dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7411/2017, UID: jihlvp17v002sn.

Provede: DpmJ, a.s.                                                             Termín: ihned

 

Usnesení č. 53/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný akcionář obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Radka Popelku, MBA, bytem xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

a

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. a panem Radkem Popelkou, MBA dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7366/2017, UID: jihlvp17v002ru.

Provede: DpmJ, a.s.                                                             Termín: ihned

 

Usnesení č. 54/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

o d v o l á v á

členy dozorčí rady obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Evu Krpálkovou a Ing. Milana Koláře

Provede: SMJ s.r.o.                                                              Termín: ihned

 

Usnesení č. 55/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Ing. Martina Itterheima, xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Provede: SMJ s.r.o.                                                              Termín: ihned

 

Usnesení č. 56/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

paní Magdalénu Skořepovou, bytem xxx, Jihlava, členem dozorčí rady obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Provede: SMJ s.r.o.                                                              Termín: ihned

 

Usnesení č. 57/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a panem Ing. Martinem Itterheimem dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7467/2017, UID: jihlvp17v002t6.

Provede: SMJ s.r.o.                                                              Termín: ihned

 

Usnesení č. 58/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. a paní Magdalénou Skořepovou dle přílohy č. j.: MMJ/KP/7474/2017, UID: jihlvp17v002td.

Provede: SMJ s.r.o.                                                              Termín: ihned

 

Usnesení č. 59/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

o d v o l á v á

členy dozorčí rady obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka a Vladislava Hodače.

Provede: SML Jihlava, s.r.o.                                    Termín: ihned

 

Usnesení č. 60/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Ing. Radka Kourka, Ph.D., bytem xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

Provede: SML Jihlava, s.r.o.                                     Termín: ihned

 

Usnesení č. 61/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Ing. Miloslava Neckáře, bytem xxx, Jihlava, členem dozorčí rady obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

Provede: SML Jihlava, s.r.o.                                    Termín: ihned

 

Usnesení č. 62/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. a panem Ing. Radkem Kourkem, Ph.D. dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7562/2017, UID: jihlvp17v002vd.

Provede: SML Jihlava, s.r.o.                                    Termín: ihned

 

 

Usnesení č. 63/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. a panem Ing. Miloslavem Neckářem dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7566/2017, UID: jihlvp17v002vi.

Provede: SML Jihlava, s.r.o.                                    Termín: ihned

 

Usnesení č. 64/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

o d v o l á v á

členy dozorčí rady obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. Mgr. Petra Laštovičku a Mgr. Zdeňka Geista.

Provede: HC Dukla Jihlava, s.r.o.                                        Termín: ihned

 

Usnesení č. 65/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana Daniela Mayera, MBA, xxx, členem dozorčí rady obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Provede: HC Dukla Jihlava, s.r.o.                                        Termín: ihned

 

Usnesení č. 66/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

v o l í

pana MUDr. Zdeňka Faltuse, bytem xxx, Jihlava, členem dozorčí rady obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Provede: HC Dukla Jihlava, s.r.o.                                        Termín: ihned

 

Usnesení č. 67/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností HC Dukla Jihlava, s.r.o. a panem Danielem Mayerem, MBA dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7618/2017, UID: jihlvp17v002wc.

Provede: HC Dukla Jihlava, s.r.o.                                        Termín: ihned

 

 

Usnesení č. 68/17-RM

Rada města Jihlavy

jako jediný společník obchodní společnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.

při výkonu působnosti valné hromady

s c h v a l u j e

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi obchodní společností HC Dukla Jihlava, s.r.o. a panem MUDr. Zdeňkem Faltusem dle přílohy
č. j.: MMJ/KP/7621/2017, UID: jihlvp17v002we.

Provede: HC Dukla Jihlava, s.r.o.                                        Termín: ihned

 

Usnesení č. 69/17-RM

Rada města Jihlavy

d o p o r u č u j e

valné hromadě obchodní společnosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. odvolat stávajícího člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Vymazala a zvolit Ing. Lucii Vichrovou, jako zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní společnosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.

Usnesení č. 70/17-RM

Rada města Jihlavy

d o p o r u č u j e

valné hromadě obchodní společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. odvolat stávajícího člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Vymazala a zvolit Ing. Jaromíra Kalinu jako zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní společnosti
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.

 

Usnesení č. 71/17-RM

Rada města Jihlavy

d o p o r u č u j e

valné hromadě obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. odvolat stávajícího člena představenstva paní Janu Vítů a zvolit pana Pavla Františka Daňka jako zástupce statutárního města Jihlavy v představenstvu obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

a   d o p o r u č u j e

valné hromadě obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. odvolat stávajícího člena dozorčí rady MUDr. Jana Procházku a zvolit Mgr. Kryštofa Kothbauera jako zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Provede: JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.                                  Termín: dle rozhodnutí valné

                FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.                                     hromady společností

                 TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

                  KP

Usnesení č. 72/17-RM

Rada města Jihlavy

o d v o l á v á

veškerá zmocnění Dr. Ing. et Ing. Lubomíra Dohnala, jako zástupce statutárního města Jihlavy v Lesním družstvu ve Štokách           a

z m o c ň u j e

Ing. Bc. Martina Hyského, nar. xxx, bytem xxx, jako zástupce statutárního města Jihlavy na všechny členské schůze Lesního družstva ve Štokách, IČO 648 29 561, se sídlem Štoky, č. p. 261, 582 53 Štoky a dále jako zástupce statutárního města Jihlavy při výkonu funkce místopředsedy představenstva Lesního družstva ve Štokách.

Provede: KP                                                                         Termín: 2017-01-31

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna