Velké Meziříčí: nezveřejněné informace z jednání Rady (11.2.2015)

fb

Informace z jednání Rady dne 11.2. na webu města nejsou. Zdroj: web města Velké Meziříčí

Osmihodinový maraton od deseti hodin ráno do šesti hodin večer bylo jednání Rady města Velké Meziříčí dne 11.2.2015 . Ani o této Radě města nejsou na webových stránkách města Velké Meziříčí žádné informace podobně jako o jednání Rady města 20.1.2015. Na tomto nezveřejněném jednání Rady města totiž radní rozhodli informovat o nabídce na odkup pozemků od společnosti Lidl své kolegy v zastupitelstvu po skončení jednání zastupitelstva dne 17.2. 2015.

První únorové Rady města se účastnila jako zapisovatelka Alena Hortová i  tajemník městského úřadu Marek Švaříček.

Z radních města byli přítomni: Ing. Radovan Necid (starosta města), Ing. Vincenc Záviška (člen rady města), Jiří Michlíček (člen rady města), Josef Komínek (místostarosta města), Mgr. Michaela Salašová (členka rady města) Miroslav Jágrik (člen rady města), MUDr. Libor Beneš (člen rady města).

Hosty jednání Rady byli: Mgr. Renata Havránková, Ing. Jaroslav Mynář (ředitel TSVM s.r.o.),  Mgr. Milan Dufek ( ředitel Jupiter clubu s.r.o.) a Ing. Antonín Kozina (vedoucí odboru).

Z programu jednání:

Radní jmenovali paní Mgr. Miroslavu Šulcovou do funkce předsedy komise životního prostředí.

Do funkce předsedy komise sportovní jmenovala Rada města Velké Meziříčí pana Stanislava Tvarůžka a jako členy sportovní p. Vlastimila Zachovala a p. Milana Salaše.

Rada města schválila nájemní smlouvy pro hrobová místa a prodloužení nájemních smluv na byty.

Dále radní schválili návrh na úplatný převod pozemků v obci a k.ú. Velké Meziříčí z vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. do majetku města Velké Meziříčí.  Schválena byla také „Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2014“.

Také byla odsouhlasena změna projektu infrastruktury RD Dolní Radslavice a studie pro RD Mostiště.

Rada schválila čtyřicet pět tisíc korun jako rozpočtové opatření pro přípojka vody k RD v Mostištích.

Jednohlasně radní odmítli dotaci pořádání filmového festivalu „Expediční kamera 2015“ a doporučili žadateli využít grantový program města.

Radní udělili jednohlasně písemný souhlas  s likvidací nepotřebného majetku ZŠ Mostiště.

Dále schválili rozpočtové opatření – PD na opravu komunikace Nad Tratí ve výši 31 tisíc korun.

Radní dále schválili možnost odkoupení notebooků po ukončení volebního období jednotlivými členy zastupitelstva města na základě kupní smlouvy za cenu stanovenou soudním znalcem v oblasti výpočetní techniky.

Ve 14h otvírali radní obálky s nabídkami na akci „Prodej objektu bývalého sběrného dvora“.

Dále Rada města vzala na vědomí informace o možnosti výkupu předmětných pozemků pro město z důvodu potřeby vykoupení pozemků pro vybudování cyklostezky. S nabídkou budou seznámeni členové zastupitelstva města po schůzi zastupitelstva města 17.2.2015.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna