Velké Meziříčí: nezveřejněné informace z jednání Rady (25.2.2015)

fbMěsto Velké Meziříčí neinformuje na svých webových stránkách o třech jednáních Rady města Velké Meziříčí. Během posledního únorového jednání navštívila firmu Moto Jahoda a jednala zde o možnosti koupě pozemku, na kterém je firma umístěna, dále si prohlédla pozemek na ulici Sokolovská – zelenou plochu /u prodejny masa – p. Malec/, kde má město záměr vybudovat parkovací místa a závěrem navštívila DPS na ulici Komenského.

Jednání se zúčastnili : Ing. Radovan Necid (starosta města), Ing. Vincenc Záviška (člen rady města), Jiří Michlíček (člen rady města), Josef Komínek (místostarosta města), Mgr. Michaela Salašová (členka rady města), Miroslav Jágrik (člen rady města), MUDr. Libor Beneš (člen rady města).

Jako zapisovatelka Alena Hortová a tajemník městského úřadu Ing. Marek Švaříček.

Z programu jednání:

Rada města stáhla z programu zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 500 m2 obec a k.ú. Velké Meziříčí za účelem rozšíření provozních a parkovacích ploch společnosti ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o. se sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, Velké Meziříčí, IČ 494 46 690

Proti záměru prodeje se vyslovil radní Jágrik: tento záměr se mu nelíbí, ubývá v Kunšovci zeleň, bude hlasovat proti.

Starosta Ing. Necid navrhl projednat tento záměr v komisi životního prostředí. Stanovisko komise životního prostředí projednat v radě města. Starosta navrhuje odložit tento bod.

Záměr prodeje bude projednán v komisi životního prostředí.

Dále se schvalovaly záměry prodeje pozemků:

Žádost o prodej části o výměře 138 m2 a 102 m2 z pozemku parc. č. 850/1, ulice Zámecká, obec a k.ú. Velké Meziříčí.

Žádost o prodej pozemku parc. č. 5317/1 o výměře 223 m2 a části o výměře cca 125 m2 z pozemku parc. č. 5319/1, Františkov, obec a k.ú. Velké Meziříčí

Pozemky se i nakupovaly:

Radní schválili návrh na koupi pozemku parc. č. 5689 o výměře 392 m2 a části o výměře 254 m2 z pozemku parc. č. 5688 od SŽDC, ulice Hornoměstská, obec a k.ú. Velké Meziříčí.

Důležitým bodem jednání byl i výsledek soutěže o sběrný dvůr:

Radní města Velké Meziříčí vyřadili jednu nabídku (s nejvyšší cenou 2 619 000,- Kč) na prodej areálu bývalého sběrného dvora vyhlášené dle §1772 a násl. zákona č. 89/2012z důvodu nedodržení podmínek soutěže.

Nabídka navrhovatele Miloše Koudely (bez adresy) nedodržela podmínky soutěže, protože v nabídce nebyl uveden zamýšlený účel využití areálu. Dle občanského zákoníku nelze již nabídku, která nesplní podmínky soutěže, měnit či doplňovat a nemůže být zahrnuta do soutěže.

Rada doporučila zastupitelstvu města a schválit prodej pozemků parc.č. 5551/4 o výměře 1.850 m2 objektů v obci a k.ú. Velké Meziříčí dle podmínek vyhlášené veřejné soutěže za cenu 2.560.000,- Kč.

Radní města také odsouhlasili příplatky za vedení ředitelů příspěvkových organizací.

Rada města nakoupila 12 notebooků za 154 tisíc korun pro zastupitele.

Byl schválen projekt komunikace do OS Hliniště, kniha  „Mnoho sirotků a vdov“ si vyžádala zvýšené náklady patnáct tisíc korun. Do rezervy města se vrátilo 167 652,- Kč.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna