Velké Meziříčí: „tajná“ Rada města rozhodovala o fotbalu

Radní Velkého Meziříčí se sešli v lednu letošního roku na jednání Rady města o kterém zapomněli nebo nechtěli informovat obyvatele na webu města. Webové stránky města Velké Meziříčí informují jen o jednání Rady města dne 14.1.2015 a 28.1.2015 . „Tajná“ rada města se konala 20.1.215 a účastnili se jí tito představitelé města Velké Meziříčí:

fb

Informace o jednání Rady města, jednání 20.1.2015 chybí zdroj: webové stránky Velké Meziříčí

Ing. Radovan Necid (starosta města),  Ing. Vincenc Záviška (člen rady města a zastupitelstva města), Jiří Michlíček (člen rady města a zastupitelstva města), Josef Komínek (místostarosta města), Mgr. Michaela Salašová (členka rady města a zastupitelstva města) a Miroslav Jágrik (člen rady města a zastupitelstva města).

Dále byli na jednání přítomni Alena Hortová jako zapisovatelka a Ing. Marek Švaříček jako tajemník městského úřadu.

Jednání je označováno jako 6. zasedání Rady města Velké Meziříčí.

Problém s časem

Jednání Rady města začalo 20.1.2015 ve 13h. Samotné jednání Rady města bylo zahájeno v 19 h. Mezi 13h až 19h se zřejmě konal „seminář“ zastupitelstva. Semináře se zúčastnili zastupitelé města a jednali o úpravě rozpočtu. Například o 278 000 Kč  na zpracování projektové dokumentace na vybudování zázemí a šaten fotbalového stadionu Tržiště.

Rozhodnutími přijatém na „semináři“ zastupitelstva se řídila Rada města, která zasedala po skončení semináře.

S návrhem rozpočtového opatření byli seznámeni členové zastupitelstva města na dnešním pracovním semináři. Zastupitelstvo města nedoporučilo radě města toto rozpočtové opatření schválit. Tento bod byl stažen z programu jednání – usnesení k tomuto bodu nevzniklo žádné.

Schůze Rady města skončila hodinu od jejího zahájení starostou Radovanem Necidem ve 20h večer dne 20.1.2015.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna