Velkomeziříčští zastupitelé píší otevřený dopis České komoře architektů

Vážený pane předsedo,

město Velké Meziříčí se v roce 2016 rozhodlo uspořádat architektonicko-urbanistickou soutěž na Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí. Sekretářem soutěže byl zvolen Ing. arch Petr Velička – člen představenstva ČKA za region Morava a Slezsko. Dále zastupitelstvo města Velkého Meziříčí zvolilo soutěžní podmínky a komisi soutěže. Tato zvolená komise v rámci soutěže vybrala a ocenila tři návrhy, 1. cena – Ing. arch. David Mikulášek, 2. cena – MCA Ateliér s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, 3. cena Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová.
Dle schválených pravidel a platné legislativy v roce 2017 město Velké Meziříčí zahájilo JŘBU s prvním oceněným návrhem Ing. arch. Davidem Mikuláškem. Po jeho presentaci na zastupitelstvu, bylo uloženo starostovi města Ing. Radovanu Necidovi s autorem tohoto návrhu neuzavírat smlouvu a ukončit JŘBU.
Dle schválených pravidel soutěže, bodu 2.2. Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Na soutěž v budoucnu naváže další fáze výběrového řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzvání ocenění účastnící, v pořadí dle soutěže.
zadavatel město Velké Meziříčí dále vyzval k JŘBU autora druhého oceněného návrhu MCA Ateliér
s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslava Cikána.
Během té doby vznikla ve Velkém Meziříčí občanská iniciativa za účelem uspořádání referenda, které by zpátky vrátilo do hry návrh autora Ing. arch. David Mikulášek. Do této občanské iniciativy se aktivně zapojil i sekretář soutěže Ing. arch Petr Velička – člen představenstva ČKA za region Morava a Slezsko.
Velmi nás překvapuje a znepokojuje, že ing. Petr Velička vystupoval na zasedání městského zastupitelstva jako obhájce prvního oceněného návrhu. Tento návrh přišel původně obhajovat Ing. arch. David  Mikulášek a jeho tým, nejvíce vstupů však předvedl ing. Petr Velička. Původně jsme byli informování o tom, že sekretář soutěže má být nestranný, jeho chování a vystupování tomu však nenapovídá.
Domníváme se, že jeho konání může být v rozporu s Kodexem poradců architektonických soutěží, zejména bodu 8. Dbát i na ta ustanovení soutěžních podmínek, která upravují posoutěžní postup, a to nejen z pohledu soutěžního řádu, ale i dalších předpisů ČKA-např. Profesního a etického řádu.
Tento přístup sekretáře soutěže rozhodně nepřispívá ke uklidnění situace, ale spíše k její destabilizaci. Doufáme, že se jedná pouze o ojedinělý případ člena ČKA, nikoliv organizace jako celku, jejíž členové používají razítko se státním znakem České republiky. Žádáme Vás, abyste i vy pane předsedo, ze své funkce přispěl k dodržování schválených podmínek architektonicko-urbanistické soutěže a zákonů České republiky.

V současné době probíhá JŘBU s MCA Ateliérem s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslavem Cikánem a na zasedání zastupitelstva dne 5. 9. 2017 bylo většinovým poměrem odhlasováno dořešení smluvních vztahu, tak aby mohly být zahájení přípravné a projekční práce s MCA Ateliérem s.r.o, dle soutěžních podmínek a platné legislativy.
Ve Velkém Meziříčí dne 18. 9. 2017

Zastupitele města Velkého Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí:
Pavel Blažek, František Komínek, Vilém Lavický, Pavla Kamanová, Stanislav Kratochvil, Jiří Kaše, Karel
Lancman, Svatopluk Pokorný, Vít Ráček, Marie Ripperová, Stanislav Rosa, Petr Vrána, Jiřina Jurdová

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna