Velký Beranov (aktualizováno): ÚHOS zrušil „předběžko“ ČOVky. SYNER neuspěl?

MIROSLAV MAREŠ

Den před Silvestrem zasedalo ve Velkém Beranově mimořádné zastupitelstvo.  Bylo svoláno jako reakce na předběžné opatření Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS). ÚHOS zprvu  zakázal obci Velký Beranov uzavřít smlouvu na stavbu Čističky odpadních vod (ČOV) s vítězem výběrového řízení.  Jako navrhovatelé rozhodnutí jsou v dokumentu ÚHOSu zmíněny firmy SYNER VHS Vysočina,EUROVIA CS, Metrostav, POHL CZ které uzavřely společenskou smlouvu. Den před Silvestrem bylo do Velkého Beranova doručeno nové rozhodnutí ÚHOSu (viz obr.) , které ruší vydané předběžné rozhodnutí. Velkoberanovské zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo o pokračování příprav stavby obecní kanalizace

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Velký Beranov – kanalizace a ČOV“ žádné předběžné opatření nevydal (17.12.2014 Úřad odeslal účastníkům řízení pouze o oznámení o zahájení řízení). Rozhodnutím ze 30.12.2014 Úřad naopak zamítl vydání předběžného opatření, o něž žádal navrhovatel, protože neshledal důvody pro jeho uložení. Zadavateli tedy v současné době nic nebrání v tom, aby pokračoval v zadávacím řízení,“

sdělil mluvčí ÚHOSu Martin Švanda.

Rozhodnutí ÚHOSu

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna