(VIDEO) Primátorka Koubová vyzvala občany k úsporám: Vodou z nádobí splachujte WC!

Hrozí sucho! Primátorka Karolína Koubová vyzvala občany k úsporám pitné vody. Hubenovská vodní nádrž jako zdroj pro výrobu pitné vody má dlouhodobě minimální zásoby pitné vody, pokud se výrazně nezmění klimatické podmínky hrozí sucho už na jaře.

„Ráda bych vyzvala občany k šetření vodou, například vodou z nádobí a sprchování je možné splachovat WC. Vím, že to není úplně komfortní,“ řekla primátorka Koubová.

Při plánování výstavby rodinných domků je pak možné naplánovat i výstavbu separačních toalet, které už vodu z nádobí využívají ke splachování.

Menší sněhová pokrývka loňské zimy dostatečně nedoplnila vláhový deficit v půdě z předchozích let a ten se tak dále prohlubuje. Ani v jednom z jarních měsíců letošního roku nenapršelo na Vysočině alespoň tolik jako je dlouhodobý průměr. V únoru, březnu i dubnu to nebylo ani 50 % průměru a jen za tyto tři měsíce chybí v krajině asi sedmdesát srážek. Průměrná teplota v dubnu bývá 7,4 stupňů Celsia, letošní duben však teplota pro náš kraj dosáhla extrémního průměru 12,5 stupně.

Sucho se projevuje ve všech podobách a negativně ovlivňuje hydrologický režim v přírodě i širokou škálu lidské činnosti. V Kraji Vysočina většina vodních toků aktuálně dosahuje podnormálního stavu vody. Po dešti dojde k přechodnému zlepšení stavu, pak se však rychle hladiny vracejí k nízkým hodnotám.

Přehrady dokážou situaci na významných vodních tocích zlepšit, na menších tocích je však situace místy velice nepříznivá. Nižší vydatnost vykazují mělké lokální zdroje podzemních vod, které nejsou ve většině případů schopny překlenout delší období sucha.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna