(VIDEO) SÚRAO plánuje výzkum veřejného mínění na lokalitách hlubinného úložiště

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) plánuje provádět dotazníkové šetření veřejného mínění na všech devíti lokalitách.  Při besedě s občany Budišova to řekl ředitel SÚRAO Jiří Slovák. Dotazníkového šetření se má účastnit asi tři sta oslovených obyvatel na každé lokalitě.  Přítomní starostové nabídli řediteli Slovákovi zjištění názoru u všech obyvatel.

 

Dotazníkové šetření má provádět Sociologický ústav Akademie věd. Termín zahájení průzkumu někdy na přelomu jara a léta.

Diskuse v Budišově se nesla ve velmi vyostřené atmosféře, místní obyvatelé upozornili zaměstnance SÚRAO na nesouhlas s jejich pohybem po soukromých pozemcích v lokalitě plánovaného úložiště Horka na Třebíčsku.

radioaktivitaPrůzkumné území Horka na Třebíčsku má přibližně tvar nepravidelného pětiúhelníku o výměře cca 28 km2. Lokalita leží v třebíčském plutonu, ve východní části moldanubika, starém 340 milionů let. Typickou horninou je zde durbachit (druh granitu s unikátním složením i vlastnostmi). Obsahuje větší množství draslíku a hořčíku, ale také thoria a uranu, což jej činí mírně radioaktivním (obdobně jako syenity na lokalitě Magdaléna). Třebíčský pluton s rozlohou cca 500 km2je největším tělesem těchto hornin na světě.

Výběr vhodné lokality je klíčový pro výstavbu hlubinného úložiště. Je třeba, aby lokalita splňovala nejen požadavky na vlastnosti horniny, ale také řadu dalších, neméně důležitých požadavků. Mezi ně patří například přijatelnost lokality veřejností, technická možnost vybudování povrchového areálu úložiště a dopravní dostupnost. Z geologického hlediska je potřeba najít stabilní horninovou formaci, jejíž vznik, vývoj po desítky až stovky milionů let a umístění naznačuje, že bude mít požadované vlastnosti dostatečně dlouhou dobu.

Na konci roku 2018 plánuje SÚRAO zúžení výběru vhodné lokality z devíti na čtyři, kde proběhne podrobnější průzkum horninového masívu.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna