(VIDEO) Velké Meziříčí dostalo varovný dopis Advokátů Frank Bold

Vyčkávání velkomeziříčského starosty Josefa Komínka s podpisem smlouvy s druhým návrhem v pořadí architektonické soutěže má svůj důvod. Vedení města Velké Meziříčí obdrželo z brněnské advokátní kanceláře Frank Bold advokáti dopis s námitkami autorů vítězného návrhu.

 

 

Autoři vítězného návrhu pokládají postup města Velké Meziříčí za nezákonný a prostřednictvím advokátní kanceláře Frank Bold poslali své námitky.

„Stěžovatelé konstatují, že k vyloučení účastníka zadávacího řízení, z jednacího řízení bez uveřejnění, může Zadavatel přistoupit pouze tehdy, pokud je dán některý z v § 48 ZZVZ (Zákon o zadávání veřejných zakázek – pozn. Občasník) taxativně uvedených důvodů. Takovým důvodem však není názor zastupitelstva Zadavatele, podle nějž návrh Stěžovatelů nesplnil „všechny požadavky kladené na realizaci rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“, když tyto požadavky byly součástí soutěžních podmínek Soutěže a byly již před rozhodnutím zastupitelstva Zadavatele vyhodnoceny porotou Soutěže,“ stojí ve stížnosti.

Určité váhání nad podpisem smlouvy ze strany starosty Komínka s druhým účastníkem v pořadí architektonické soutěže bylo cítit z vyjádření na prosincové tiskové konferenci vedení města. Starosta Komínek zřejmě takticky vyčkává na stanovisko zastupitelů v podobě usnesení zastupitelstva.

Autoři vítězného návrhu také upozorňují, že jim hrozí újma ve výši odpovídající peněžitému plnění, jež bude poskytnuto Zadavatelem za uvedenou projektovou dokumentaci.

Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že Zadavatel výše popsaným postupem porušil § 65 odst. 1 ZZVZ, neboť Zadavatel sice v návaznosti na výše uvedenou soutěž o návrh v souladu s § 143 odst. 2 ZZV zahájil se Stěžovateli, kteří byli jedinými účastníky soutěže, jejichž návrh byl ve smyslu ZZVZ vybrán, jednací řízení bez uveřejnění, avšak následně Stěžovatele bez právně relevantního důvodu, uvedeného v § 48 ZZVZ, fakticky vyloučil ze zadávacího řízení (resp. v tomto řízení s nimi bez právně relevantního důvodu nepokračoval) a namísto toho zahájil jednání s účastníkem Soutěže, jehož návrh nebyl ve smyslu § 65 ZZVZ „vybrán“, neboť se umístil jako druhý v pořadí.

Stěžovatelé pokládají  postup města Velké Meziříčí rovněž za nehospodárný, a tedy odporující základnímu účelu právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků.

S ohledem na tyto skutečnosti autoři vítězného návrhu navrhují, aby město Velké Meziříčí jejich námitkám v souladu s § 245 odst. 1 ZZVZ vyhovělo a přijalo opatření k nápravě výše uvedených porušení ZZVZ ve smyslu § 49 odst. 1 ZZVZ, spočívající v tom, že město Velké Meziříčí vybere v souladu s § 122 odst. 2 an. ZZVZ vitězný návrh coby jediného účastníka jednacího řízení bez uveřejnění a následně s ním uzavře smlouvu na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu Soutěže.

Podle informací Občasníku by vítěz architektonické soutěže ve Velkém Meziříčí mohl zasednout v porotě architektonické soutěže na revitalizaci náměstí v Jihlavě (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna