VÍME PRVNÍ: Jihlava neuspěla s žalobou proti omezení těžby v rezervaci Velký Špičák

Statutární město Jihlava neuspělo u Nejvyššího správního soudu s žalobou na postup Ministerstva životního prostředí při omezení lesní těžby v
Národní přírodní rezervaci Velký Špičák.

Na území ochranného pásma Národní přírodní rezervace Velký Špičák se nachází asi šestadvace hektarů lesa ve vlastnictví Statutárního města Jihlava na katastru obce Loučky u Jihlavy .

Na tomto vyskytují vysoce hodnotné a kvalitní lesní porosty, většinou v mýtním věku, s převažujícím zastoupením smrku ztepilého.

Tato část lesních pozemků by po dlouhodobé práci generací lesníků měla právě nyní začínat přinášet vlastníkovi zisky a vracet zpět tržby za péči a náklady, které do ní byly vloženy. To ale bylo zavedením opatření předpokládaných v navrhovaném plánu péče o Národní přírodní rezervaci Velký Špičák omezeno, popř. zcela znemožněno. Podle Správy městských lesů Jihlava navíc omezení spočívající v zavedení pravidla, že výsadba nebo vysévání rostlin s výjimkou výsadby nebo výsevu stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré při obnově lesa jsou podmíněny souhlasem orgánu ochrany přírody, povede s vysokou pravděpodobností k faktickému vyloučení smrku ztepilého při obnově porostů.

Tím dojde k omezení budoucích příjmů Statutárního města Jihlava jako vlastníka dotčeného pozemku, jakož i k omezení budoucích příjmů zmocnitele jako správce dotčeného pozemku, vyplývajícího ze sníženého zpeněžení dřevní hmoty.

Důvodem zavedené regulace výsadby stromů je zajištění zachování a obnovy bukových porostů v Evropsky významné lokalitě (EVL), které jsou jejím předmětem ochrany, z nichž část se nachází také v ochranném pásmu rezervace.

Česká republika je zodpovědná za zachování předmětů ochrany EVL v potřebné kvalitě a rozsahu a musí proto využívat přiměřených nástrojů regulace, mezi které patří i vázání některých činností na souhlas orgánu ochrany přírody

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna