VÍME PRVNÍ: Znojemská firma zažalovala stávkující řidiče autobusů

revoluceKrajský soud v Brně bude řešit žalobu na nezákonnost stávky řidičů autobusů. Žalovanou stranou sporu je Základní organizace Odborového svazu dopravy Dopravního podniku města Brna.  Její předseda Libor Weinstein  oznámil zaměstnavateli konání stávky dne 6.4.2017, kdy jako důvod stávky se uvádí nesouhlas s dosavadní praxí veřejných zakázek za nejnižší cenu a cílem stávky je změna tohoto systému.

„Ano, přijetí žaloby mohu potvrdit. Lhůta pro další postup není stanovena,“ uvedla mluvčí Krajského soudu Simona Pešková.

„Bereme tuto situaci na vědomí. Cesta ke spravedlnosti je složitá a nekončí v Česku,“ naznačil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.

I přes písemnou žádost odmítla odborová organizace sdělit, na kterých linkách a spojích se bude stávkovat, proto jsme byli nuceni přistoupit k vlastnímu zjištění rozsahu stávky dotazem u jednotlivých řidičů.

Tento postup není podle vedení dopravní společnosti samoúčelný. Přerušením dopravy, tzv. výlukou, tedy nedodržením jízdních řádů na konkrétních schválených linkách a spojích provozovaných v závazku veřejné služby dojde k ohrožení veřejného zájmu na tomto provozu, což může dopravní společnost vystavit nejen riziku smluvní sankce v důsledku porušení smlouvy s objednavatelem služby (městem či krajem) ale především riziku pokuty ve správním řízení, které by s dopravcem zahajoval krajský úřad.

Současně dopravní společnost deklarovala, že nehodlá žádnému zaměstnanci bránit v účasti na stávce. Je však nucena upozornit, že nikdo nesmí být ke stávce nucen přímo ani nepřímo a účastníkům stávky je výslovně zakázáno bránit těm, kteří se nechtějí ke stávce připojit v jejich práci a to jak přímo tak i nepřímo. Takové projevy nezákonného postupu představující porušení pracovní kázně zamýšlí dopravní společnost co nejpřísněji postihovat.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna