Vize veřejné dopravy kraje Vysočina (2017-2021): Jednotná jízdenka do všech autobusů

Kraj Vysočina pomocí centrálního dispečinku, vlastní tvorbou jízdních řádů, a zejména tarifní spoluprací se všemi zúčastněnými subjekty chce dosáhnout takové integrace, aby cestující, který začne nebo ukončí cestu v Kraji Vysočina, mohl využít při cestování veřejnou dopravou pro svoji cestu jen jednu jízdenku.

V rámci výběrového řízení na dopravce veřejné linkové dopravy bude nutné v městech, kde je provozovatelem MHD i linkové dopravy tentýž dopravce, jednat o jednoznačném rozdělení linek (spojů), popř. o společném postupu ve výběrovém řízení. Návaznost MHD na linkovou a drážní osobní dopravu bude přenechána v působnosti měst. Kraj Vysočina se bude snažit vycházet vstříc požadavkům měst, ale vzhledem k tomu, že MHD je nižší segment veřejné dopravy, předpokládá se spíše přizpůsobování MHD, zvláště pokud bude MHD tarifně integrovaná v systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV).

IDS

Nový dopravní systém bude založen na přestupních návaznostech. Předpokladem pro úspěšný provoz systému je potom vytvoření dispečerského aparátu, který by ve spolupráci s dopravci operativně řídil reakce systému na případná zpoždění (čekání spojů na přestupující cestující, popř. vypravení náhradních spojů, povolení cesty oklikou, atd.). Bez podobného prvku systému je sice možné daný systém navrhnout a spustit, avšak za cenu značného rizika, že cestující se pokusí nově nabízených přestupních spojení využít opakovaně neúspěšně. Důsledkem by bylo velmi pravděpodobně podstatné omezení možného nárůstu počtu cestujících, a tedy tržeb, a z toho plynoucí redukce rozsahu provozu s dopadem i na cestující, kteří nepřestupují.

Víkendový provoz bude navrhován na dvou typech linek. Za prvé těch s potenciálem silné turistické přepravy, ať již cestujících v rámci kraje/regionu (místních nebo zde ubytovaných), tak pro návštěvníky cestující z jiných oblastí na jednodenní cesty. Druhým typem linek jsou takové, kde je obecně vyšší poptávka po spojení. Cílovým segmentem zde primárně jsou cesty v rámci týdenní dojížďky (neděle odpoledne), nebo v omezené míře také návštěvy obchodů či jiné „neturistické“ víkendové aktivity, odehrávající se především o sobotách.

Na linkách, směřujících do větších měst (např. Jihlava), kde bylo zjištěno, že někteří významní zaměstnavatelé mají směny i o víkendu, je také v sobotu a neděli navržena doprava na všechny směny (6, 14, 22 hod.) včetně dopravy zpět. V případech, kde je tradičně taková nabídka, a spoje byly cestujícími využívány, jsou zachovány také spoje v neděli dopoledne.

Velkou změnu nový systém organizace autobusové dopravy přinese z hlediska přestupních spojení, která dnes téměř nejsou zohledňována. Díky tomu je vedle zjevné úspory nákladů také dosaženo nabídky do značné míry plošně pokrývající přepravní potřeby v celé řadě směrů, které by jinak bylo potřeba řešit ojedinělými přímými spoji (které by však nebylo reálné zavést v odpovídajícím množství). Na mnoha místech tak dojde k vhodnému sjednocení více přepravních směrů do jednoho spoje.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna