Volby 2016: v sociálních službách se upraví střednědobé priority Kraje Vysočina

Systém financování sociálních služeb prochází podstatnou změnou modelu financování. Proto Kraj Vysočina aktualizoval střednědobý plán sociálních služeb pouze na jeden rok s tím, že v roce 2016 dojde k jeho rozsáhlé změně. Od roku 2017 se bude jednat o tříletý plán, který se v podstatě bude krýt s volebním obdobím.

Z pohledu věkové skladby obyvatelstva kraje Vysočina tvoří největší podíl osoby ve věku 15 až 64 let (68,1 %). Věková skupina do 14 let, tzv. dětská složka populace v delší časové řadě dlouhodobě klesá, resp. stagnuje a na konci roku 2012 tvořila 14,6 % z celkového počtu obyvatel. Naproti tomu počet osob ve věku 65 a více let neustále roste a v roce 2007 počet osob ve věku 65 a více let poprvé převýšil dětskou složku (o 459 osob), v roce 2012 tento rozdíl na Vysočině činil již 12 257 osob.

fb

Stárnutí populace dokládá i další ukazatel, index stáří, který vyjadřuje kolik osob ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí ve věku 0 – 14 let. V roce 2007 překročil na Vysočině hodnotu 100 a stále se zvyšuje. Koncem roku 2012 již na 100 dětí připadalo 116 osob ve věku 65 a více let (v celé ČR 113). U mužů dosahuje na Vysočině index stáří nižších hodnot – na 100 chlapců připadá 94 mužů starších 65 let, u žen je situace zcela opačná – na 100 děvčat připadá již 140 žen nad 65 let.

Podle demografických modelů poklesne v roce 2020 počet mladých obyvatel Vysočiny asi o deset tisíc (věková kategorie 20-24) proti stavu v roce 2010.

Proces stárnutí znamená, že oproti 74 tis. obyvatelům starších 65 let v roce 2005 může počet obyvatel v této kategorii narůst na 104 tis. Z této kategorie pocházejí zpravidla uživatelé sociálních služeb pro seniory. V důsledku tohoto procesu budou muset obce i občané změnit způsob svého chování. Z hlediska sociálních služeb je důležité i to, že vzhledem k nárůstu počtu starých lidí bude muset být přehodnoceno zejména vybavení službami pro seniory. Tento vývoj povede zejména ke zvýšení poptávky po terénních službách pro seniory a vyžádá si zaměření na efektivitu systému poskytování sociálních služeb uvedené cílové skupině.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna