Všechna odvolání z Rantířova ministerstvo zamítlo

Malou obcí Rantířov nedaleko Jihlavy zmítá spor o rozšíření provozu místní firmy  uprostřed obce. Firma upravila svůj záměr oproti původně zamýšlenému dočasnému vypouštění vyčištěných odpadních vod z neutralizační stanice do bezejmenného přítoku řeky Jihlavy (s pozdějším napojením do nové kanalizační větve firmy, dále napojené do nově plánované obecní kanalizace ústící do obecní ČOV) bylo nyní navrženo řešení spočívající ve výstavbě vlastní kanalizační větve, která by odváděla pouze vyčištěnou vodu ze zneškodňovací stanice přímo do vodního toku Jihlava. Žádost byla doložena čtyřmi souhlasnými vyjádřeními dotčených správních úřadů a správce povodí.

Proti změně způsobu nakládání s odpadními vodami protestovali ochránci přírody a aktivisté ze spolku „Bezjaderná Vysočina“ a ČSOP Jihlava. Neúspěšně.

„Napadené přípisy Krajského úřadu Kraje Vysočina, nejsou rozhodnutími ve smyslu správního řádu a podání Českého svazu ochránců přírody, Základní organizace Jihlava, není odvoláním. Proto ministerstvo nemohlo v této věci vydat žádné správní rozhodnutí,“ stojí v odpovědi ministerstva.

I námitky obce Rantířov ohledně nepřetržitého provozu ministerstvo zamítlo. „Je velmi nepravděpodobné, že by záměr, třebaže jde o automatickou linku, byl v provozu 365 dní v roce,“ stojí v ministerské odpovědi.

I s námitkou na rozdílná stanoviska jihlavského stavebního úřadu se Krajský úřad jako odvolací orgán vypořádal dostatečným způsobem.

Ministerstvo životního prostředí konstatovalo správný postup Krajského úřadu při vypořádání námitek obce Rantířov v odvolacím řízení. Kam se odvolá Rantířov nyní?

 

life

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna