Výsledky připravenosti Vysočiny na na Elektronické kontrolní hlášení k DPH

 

fbUž jste zaplatili pokutu za neodevzdané kontrolní hlášení? Toto bude nejčastější dotaz finančních úřadů na podnikatele a firmy. Od 1. ledna 2016 budou plátci DPH povinni odevzdávat elektronické kontrolní hlášení.

Pokud tak neučiní, čekají je sankce od 10-ti do 50-ti tisíc korun dle druhu provinění. Může se jednat pouze o opožděné podání hlášení, či nepřesná komunikace podnikatele se svým účetním a obchodním partnerem.

Hospodářské komory v Kraji Vysočina provedly rychlý průzkum mezi firmami. Výsledek je doslova alarmující. 61% firem buď vůbec netuší, že taková povinnost bude již za měsíc existovat nebo o tom ví, ale nejsou na to nijak připraveni. Pouze 10% firem s kontrolním hlášením nemá žádný problém.

Téměř 75% firem, které o nové byrokratické zátěži ví a jsou na ni připraveni, považují uvedené sankce za nepřiměřené. Největší problém není ani tak v jejich výši, ale taxativním stanovení v zákonu bez jakékoliv možnosti posoudit míru provinění daňového poplatníka. Zdánlivě banální novela zákona může přivést řadu firem do problémů.

Není pochyb o tom, že se střední a velké firmy zařídí tak, aby vše potřebné splnily. Na zvyšující se byrokratickou zátěž jsou zvyklé a mají proškolené lidské kapacity. Malí podnikatelé a především živnostníci s tím však budou mít problém. Hospodářská komora ČR již v roce 2014 upozorňovala na problémy, které elektronické kontrolní hlášení s sebou může přinést. Ministerstvo financí ČR na výtky nereflektovalo.

Komentáře osobností politického života Vysočiny jsou zde

Seznámení s problematikou KH k DPH

Podíl firem seznámených s problematikou KH k DPH 55%
Podíl firem seznámených s problematikou alespoň částečně 25%
Podíl firem, pro které je problematika stále ještě neznámá 20%

Připravenost na KH k DPH

Podíl firem, které jsou na problematiku KH k DPH připraveny  17%
Podíl firem, které jsou na problematiku KH k DPH alespoň částečně připraveny 22%
Podíl firem stále ještě nepřipravených na KH k DPH 41%
(zbývající podíl firem stále ještě není s problematikou seznámen)

Největší problémy s KH k DPH pro firmy seznámené s problematikou
Růst byrokratické zátěže 81%
Odevzdávání obchodně citlivých údajů 56%
Příliš vysoké sankce při pochybení 69%
Podíl firem nemající s KH k DPH žádný problém 10%

 

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna