Výstavba na Klafaru: co vlastně odhlasovala Rada města Žďár nad Sázavou?

Pracovní skupina žďárské radnice pro lokalitu Klafar II doporučila Radě města zastavení příprav na výstavbu rodinných domků v lokalitě Klafar. „Pokud je zájmem vedení města zodpovědné vytvoření urbanistického celku v souladu se současným vývojem a trendy doporučujeme zastavení veškerých nových investic do území a zahájení prací na přípravě územní studie,“ stojí v podkladovém dokumentu pro jednání Rady města Žďár nad Sázavou.

fbPokud by se Rada města přesto rozhodla pokračovat v přípravách k prodeji pozemků, pak pracovní skupina doporučila zvážit politický nebo urbanistický scénář dalšího postupu. Politický scénář doporučoval respektovat platnou územní studii (resp. z ní odvozený územní plán) a pokračovat s výstavbou v souladu s ní​.  Tedy výstavba obytných domů městského typu (paneláky) místo individuální výstavby. „Ohradil bych se před používáním slova „panelák“ při výstavbě bytových domů…je to velmi zavádějící. Stejně tak, jako kdybych nazýval výstavu novodobých rodinných domů chalupami,“ prohlásil radní Radek Zlesák (ANO).

Urbanistický scénář doporučoval zastavit další postup a zadat novou územní studii.

Radek Zlesák (ANO)

„Přikláním k tomu, aby se Žďár držel platné urbanistické studie. Tzn., že v místech, která jsou určeny pro zástavbu rodinnými domy, ať jsou postaveny rodinné domy. To samé ale platí i pro místa určené pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, zeleň, atd. Jen tak může vzniknout kvalitní městská čtvrt, která bude následujících cca 100 let poskytovat komfortní místo k žití. Z tohoto pohledu vidím jako velmi nešťastné rozhodnutí předchozího vedení města pří přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení na novou ulici v rámci Klafaru II, že tuto urbanistickou studii, kterou v minulosti zadali a schválili, nebudou ctít,“ dodal radní Zlesák.

„Asi by nebylo správně, aby se ten proces úplně zastavil,“ komentoval informace Občasníku opoziční zastupitel Vladimír Novotný (ČSSD).

Rada města přetvořila

O budoucnosti Klafaru hlasovala červnová rada města hned několikrát. Nejdříve jednotně (osmi hlasy) zamítla źadání urbanistické studie. Po tom jen těsně neschválila záměr výstavby paneláků (čtyři hlasy pro, čtyři hlasy proti). Rada ale neschválila ani záměr pokračovat ve výstavbě rodinných domků (pět hlasů proti).

Hlasování o budoucnosti Klafaru tak ukázalo rozdílné pohledy na budoucnost lokality Klafar.

„Jednoznačně bych pokračoval a zceloval pozemky, pustil bych tam lidi s výstavbou,“ řekl k budoucnosti Klafaru opoziční zastupitel Vladimír Novotný (ČSSD).

Červnové hlasování Rady města třech různých variantách budoucnosti Klafaru je také hlasováním o rozvoji města. „Nepochopil jsem směr, kterým město půjde. Jsme bombardováni různými anketami a hlasováním, vývoj směřoval nějakým směrem, teď stojíme před tím, že někdo to chce udělat líp a neví jak,“ prohlásil zastupitel Ladislav Bárta (TOP09).

„Město by se mělo ke svému rozvoji chovat zodpovědně a nepouštět se do „predátorské“ výstavby rodinných domů za každou cenu s vidinou vzniku satelitu se všemi jeho nešváry,“ vysvětlil radní Zlesák (ANO).

„Tímhle jsme odložili prodej pozemků nejméně o rok, pokud by někdo věděl kudy dál. Začínáme znejisťovat lidi, kteří měli zájem o pozemky na Klafaru,“ řekl opoziční zastupitel Ladislav Bárta (TOP09).

„Jen chtějí, abychom zvedali ruce pro jejich návrhy,“ prohlásil člen finančního výboru zastupitelstva Reda Ifrah (TOP09).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna