Vzniklo náměstkovi Pavlíkovi členství podle Stanov hnutí ANO?

 

PavlíkPodmínkou vzniku členství Josefa Pavlíka v Hnutí ANO bylo podání úplně a pravdivě vyplněné písemné přihlášky se žádostí o členství v Hnutí, splnění čekatelské lhůty a kladné rozhodnutí Předsednictva o udělení členství.

V členské přihlášce Josef Pavlík zatajil členství v KSČ a dokonce i v Lidových milicích. Povinnost uvést členství v politických stranách na přihlášce  do hnutí ANO je povinností uchazeče o členství v hnutí ANO.

Hnutí ANO musí rozhodnout, zda na základě neúplných údajů v členské přihlášce (zatajení předchozího členství v KSČ) není podání členské přihlášky Josefa Pavlíka úkonem absolutně neplatným. Pak by se na tento úkon nahlíželo tak, jakoby nikdy (od počátku) neexistoval.

V roce 2016 se stal člen Lidových milicí Josef Pavlík náměstkem hejtmana Kraje Vysočina. Postačilo zahodit stranickou legitimaci Komunistické strany Československa (KSČ), v přihlášce do hnutí ANO zatajit předchozí členství v KSČ a stát se lídrem krajské kandidátky hnutí ANO na Vysočině.

Reprezentant hnutí ANO má za povinnost pravdivě a přesně informovat veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu, stejně tak jako o svých majetkových poměrech. Josef Pavlík zatajil minulost v KSČ, zapomněl se o ní zmínit například na předvolební besedě Jihlavských listů.
ANOHnutí ANO zatím veřejně nedělilo, zda zatajení členství v KSČ v členské přihlášce do hnutí ANO je  závažným porušením Kodexu hnutí ANO, ani zda toto pochybení už bylo projednáno v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí. Pak by musel Josef Pavlík neprodleně rezignovat na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.
Stanovisko mluvčí hnutí ANO se už několik dnů nedaří získat.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna