Začíná projektování nové železniční stanice Jihlava-město

Správa železniční dopravní cesty vypsala veřejnou zakázku na projektování nové podoby železniční stanice Jihlava-město. Přesunutím autobusového nádraží do před nádražního prostoru dojde ke vzniku Centrálního dopravního terminálu Jihlava.

Celkové náklady na modernizaci železniční stanice Jihlava-město jsou kolem jedné a půl miliardy korun. S dokončením modernizace se počítá kolem roku 2023.

Z technického hlediska je hlavním nedostatkem železniční stanice předimenzované kolejiště v nevyhovujícím technickém stavu, zastaralé zabezpečovací zařízení a dále též nástupiště nevyhovující platným normám.

Realizace okružní křižovatky Centrálního dopravního terminálu Jihlava koliduje se stávající výpravní budovou (statutární město Jihlava požaduje její demolici a uvolnění prostoru), demolice výpravní budovy je součástí stavby.

Kolejiště bude upraveno tak, aby se stanice Jihlava město s výhodnou polohou poblíž centra města stala hlavní stanicí osobní dopravy v krajském městě kraje Vysočina, s výhledem na napojení z vysokorychlostní trati Praha – Brno.

Dle platného Grafikonu vlakové dopravy je ve stanici provozováno 66 pravidelných osobních vlaků a 12 pravidelných nákladních vlaků. Osobním dopravcem jsou České dráhy, nákladní dopravu provozuje ČD cargo.

Díky vzniku centrálního dopravního terminálu bude hlavní vlaková stanice blíže historickému centru města i dalším cílům cestovního ruchu, zejména ZOO Jihlava, kterou ročně navštíví přes 300 tisíc návštěvníků.

Nově vzniklý terminál bude přínosem pro připravovaný projekt Stříbrného údolí, který rozvíjí volnočasovou zónu v okolí řek Jihlavy a Jihlávky. Součástí tohoto projektu je i rozvoj turistických cílů, např. aquacentrum Vodní Ráj, skatepark Český mlýn, ZOO Jihlava a zábavní centrum Robinson – Centrální dopravní terminál umožní návštěvníkům Jihlavy komfortně přijet do města a lépe se dopravit ke kýženým turistickým cílům.

V docházkové vzdálenosti k terminálu bude i největší jihlavská obchodní zóna.

Pro funkční propojení se Stříbrným údolím i obchodní zónou je zásadní komfortní propojení do zánádražního prostoru, které je v projektu řešeno podchodem pod kolejištěm. Díky cyklostezkám vedoucím v údolí řek Jihlavy a Jihlávky je CDT přímo napojeno na páteř „zelené“ dopravy, která údolím vede a která propojuje jak jednotlivé části Jihlavy, tak kulturní instituce a zároveň umožňuje cestu z města do okolní krajiny.

Železniční stanice Jihlava město s výhodnou polohou poblíž centra města se tak stane hlavní stanicí osobní dopravy v krajském městě kraje Vysočina, s výhledovým napojením z vysokorychlostní trati Praha – Brno dvoukolejnou spojkou.

Část drážních ploch bude uvolněna redukcí kolejiště pro zřízení městské infrastruktury a přestupního uzlu městské hromadné dopravy, případně integrovaného dopravního systému.

Stavba se tak stane součástí centrálního dopravního terminálu Jihlava, který bude novou vstupní branou města.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna