Žaloba na stávku: Dopravní společnost žaluje brněnské odboráře

rizikKrajský soud v Brně začne posuzovat žalobu na odborovou organizaci Dopravního podniku města Brna pro nezákonnost stávky. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem. Současně podle čl. 41 Listiny platí, že tohoto práva se lze domáhat pouze v mezích zákonů, které provádějí čl. 27 odst. 4 Listiny.

Pravomocný verdikt Krajského soudu ve věci nezákonnosti stávky by mohl způsobit ztrátu ochrany stávkujících a otvírá prostor pro vymáhání náhrady škody.

Žalobce má za to, že stávka vyhlášená žalovaným na 6.4.2017 je nezákonná zejména z důvodů:

– narušení veřejného zájmu na zajištění dopravní obslužnosti obyvatel při současném ohrožení sociálních a hospodářských potřeb občanů (zajištění školní docházky, lékařské péče apod.)

– stávkou dotčení práv třetích osob nad míru přiměřenou, zejména práv občanů na jejich nerušený soukromý život.

– nejasného formulování důvodů a cílů stávky jejichž příčina i odstranění stojí zcela mimo možnosti žalobce

– stávkou navozeného protiprávního stavu zakládající deliktní odpovědnost žalobce

– stávkou navozeného stavu porušení smluvních závazků žalobce zakládající možnost soukromoprávních smluvních sankcí

– absolutní nepřipravenosti dané stávky spočívající v neschopnosti žalovaného oznámit žalobci, které osoby se stávky účastní za účelem určení rozsahu stávky a minimalizace jejich dopadů na cíle chráněné veřejným zájmem,

– neprokázání, zda je vyhlášená stávka v souladu s většinovou vůlí zaměstnanců žalobce, který je důsledky dané stávky přímo dotčen.

Z výše uvedeného žalobce navrhuje vydání následujícího rozsudku :

I. Stávka vyhlášená žalovaným ve Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. dne 6.4.2017 je nezákonná

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna