Zastupitel Přibyslavi používá policii a úřady jako soukromou detektivní službu

Více než dvě desítky trestních spisů a stovka úředních spisů. To je výsledek činnosti zastupitele Přibyslavi, který viditelně používá policii a úřady jako soukromou detektivní službu. Kupodivu jde o uskupení Přibyslav 2014, které má jednoho zastupitele v Radě města, druhý zastupitel Josef Pelikán působí v opoziční roli.

Dubnové zasedání Zastupitelstva města Přibyslav bylo snad poprvé v jeho historii přerušeno  z důvodů opakovaného porušování jednacího řádu  zastupitelem Josefem Pelikánem. Po desetiminutové pauze jednání pokračovalo a bylo v rámci možností úspěšně zakončeno.

„Pachuť z celé kultury jednání a z chování zastupitele našeho města ale zůstává. Zůstává o to více, jelikož jeho jednání dlouhodobě směřuje proti zájmům města i proti zájmům jeho občanů,“ podotkl starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

kladívko
„Musím konstatovat, že intenzita a míra těchto ataků tohoto zastupitele vygradovala tak, že již není možné zajistit další chod naší samosprávy bez reálných dopadů na občany města,“ prohlásil starosta Kamarád.

Podání zastupitele Pelikána jsou podle starosty Kamaráda dlouhodobě stavěna na obdobném schématu: pravda – polopravda – nepravda, kdy manipulativním způsobem pracuje s informacemi, jež se mu dostanou pod ruku.

„Nejhorší variantou jsou jeho podněty, které končí na policii, kdy já, jako zástupce města, paradoxně nejsem oprávněn nahlédnout do spisu (tedy alespoň dokud nebudu trestně stíhán, či městu nevznikne podle policie škoda) a musím vysvětlovat i dokladovat různé obskurní otázky a nařčení,“ řekl starosta Kamarád.

V posledních měsících došlo k takovému vystupňování množství podání pana Pelikána, kdy mohu říci, že mají přímý negativní vliv na práci městského úřadu v Přibyslavi.  Starosta Kamarád byl nucen 10. května na veřejných schůzích v místních částech Přibylavi-Keřkově a Dobré požádat pana Pelikána o to, aby jednání opustil, neboť před ním nemohu podat žádné bližší informace.

Z veřejné schůze v Keřkově zastupitel Pelikán odešel, v Dobré už nikolv, a starosta musel veřejnou část jednání ukončit. Další část schůze v Dobré pak pokračovala jako soukromá oslava bez účasti zastupitele Pelikána.

„Se souhlasem předsedy osadního výboru Dobrá jsem, podal informace v části soukromé,“ dodal starosta Kamarád.

Prohlášení veřejné schůze za soukromou oslavu obdobné způsoby jednání nepřineslo starostovi Kamarádovi žádnou radost.

Bohužel jsme dospěli do stavu, že čím dál tím méně řešíme problémy, které nás posunou dopředu, ale řešíme desítky stížností a podnětů, které jsou vytvářeny samoúčelně. Na stávajícím stavu už v jednotlivých sporech není důležité, co je pravda, polopravda či nepravda, ale to že existují, jako účelová forma vedení nátlaku, vytváření strachu a chaosu. To, že existují, jako forma vhodná k likvidaci lidí, nebo nepříjemných skutečností,“ uvedl starosta Kamarád.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna