Zatajená informace o velkomeziříčské městské společnosti: Kdo má odpovědnost?

Neznalost Zákona neomlouvá! Starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid a jednatel městské společnosti Jupiter club by se měli urychleně seznámit s § 254 Trestního zákoníku – Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění:

“ Trestem odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán ten,kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.“

Městská společnost Jupiter club nemá v obchodním rejstříku zapsané členy dozorčí rady. Tím značně ztěžuje práci kontrolního výboru Zastupitelstva, který zjistil až z námitek jednatele Jupiter clubu Milana Dufka jméno předsedy dozorčí rady obchodní společnosti Jupiter club (více zde).

 

Všeobecná znalost ustanovení trestního zákoníku představitelům města Velké Meziříčí značně urychlí řešení situace kolem utajené práce dozorčí rady obchodní společnosti Jupiter club. Neplní-li subjekt zapsaná v obchodním rejstříku tyto povinnosti opakovaně, nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je-li na tom právní zájem, může být následkem i zahájení řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.

Radní města v roli jediného akcionáře Jupiter clubu by měli zjistit jméno osoby, která byla podle zákona povinna zapsat jména členů dozorčí rady společnosti do obchodního rejstříku. Současně by měli radní města posoudit, zda nezapsáním členů dozorčí rady Jupiter clubu do obchodního rejstříku nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna