Zeman (Celní správa ČR): Zaměstnávání na polská turistická víza je přestupek

Pět nelegálně pracujících zahraničních dělníků odhalila v úterý 31. července mobilní hlídka Celního úřadu pro Kraj Vysočina při kontrole na staveništích v Jihlavě. V deseti případech zaměstnavatel na místě neprokázal splnění oznamovací povinnosti příslušnému úřadu práce.

Zjištěná porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti budou postoupena celním úřadem k dalšímu řízení oblastnímu inspektorátu práce. Za nesplnění informační povinnosti může být zaměstnavatelům uložena pokuta až 100 000 Kč. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jedna z mnoha kompetencí celníků. Celníci při ní ověřují, zda osoby vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu. Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem EU, má za povinnost o tom informovat úřad práce, a to nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání. Občané ze zemí mimo EU mohou pracovat v tuzemsku pouze na základě platného povolení, osoby s trvalým pobytem povolení mít nemusí.

„Polská turistická víza typu D neopravňují zahraniční pracovníky k tomu, aby na území České republiky  vykonávali výdělečnou činnost,“ uvedl mluvčí Zeman na dotaz Občasníku.

Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina v roce 2018 dosud uskutečnili 77 kontrol zaměstnávání cizinců a zkontrolovali 264 zahraničních osob. Podezření na výkon nelegální práce odhalili u 17 osob, u dalších 21 osob jejich zaměstnavatel nesplnil informační povinnost vůči příslušné pobočce Úřadu práce.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna