Zprávu o Hitlerově babičce z Polné napsal zpravodaj ČTK a Jihlavských listů

Zprávu o židovských předcích říšského kancléře Adolfa Hitlera publikoval v létě roku 1933 učitel a novinář Vladimír Urbánek (3. května 1894, Luka nad Jihlavou – 10. dubna 1964, Jihlava). Byl neobyčejně pilný autor. Jeho články můžeme najít prakticky v každém čísle Jihlavských listů, často na první straně, kterou stačil někdy pokrýt celou sám. Obdivuhodná je i žánrová pestrost: psal články, komentáře, polemiky, krátké zprávy, fejetony, básně, recenze knih a divadelních představení. Jeho přičiněním dosáhly Jihlavské listy ve dvacátých a třicátých letech vynikající obsahové i typografické úrovně a jsou čtivé i v dnešní době. Jeho práce na poli žurnalistickém byla náležitě oceněna, když byl v roce 1925 požádán, aby se stal zpravodajem České tiskové kanceláře.

Vladimír Urbánek byl členem řady spolků a společností, např. učitelského spolku Jihlavská Budeč, Turistického klubu Čeřínek nebo Národopisné společnosti Českoslovanské v Praze. V zájmu obce vykonával řadu funkcí, jak bylo v té době u učitelů obvyklé. V letech 1920 – 1923 se stal členem místní osvětové komise, místní školní rady, letopisecké komise a jednatelem knihovní rady obecní knihovny v Heleníně u Jihlavy.

Od roku 1939 do roku 1942 učil na měšťanské škole v Lukách nad Jihlavou. V říjnu 1942 byl ustanoven okresním školním inspektorem v Telči pro severní část okresu, v červnu 1944 navíc ještě prozatímním ředitelem hlavní a dívčí národní školy. Také v Telči pokračoval v osvětové činnosti a ve studiu horácké lidové kultury.

V květnu 1945 byl zatčen a obviněn ze spolupráce s Němci. Ve dvou procesech byl odsouzen k nepřiměřenému trestu osmi let vězení. Po propuštění v roce 1954 pracoval v Uhelných skladech v Jihlavě. Jeho veřejná publikační činnost pak již nebyla možná.

Článek o židovských předcích z Polné na Jihlavsku v rodokmenu říšského kancléře Adolfa Hitlera publikoval učitel Urbánek podle informací židovské obce v Polné v červenci 1933. Urbánkova osvětová činnost byla zaměřená především na venkov a obce se smíšeným česko-německým obyvatelstvem na Jihlavsku. O osvětové práci nejen psal, ale aktivně se do ní významným způsobem sám zapojil. Byl členem několika spolků a společností, řadou funkcí byl pověřen též v domovské obci Lukách nad Jihlavou.

 

Podle Urbánkova článku v Jihlavských listech přijal židovský kupec Abraham Friesch jméno Hüttler nebo Hittler. V česko-německém prostředí Jihlavska se v obchodních záznamech objevuje česká i německá verze jména. Leopold Hitler se 28.3.1916 odstěhoval z Polné do Vídně. Novinář Urbánek referuje o odeslání starostou Polné ověřeného dokladu do Londýna do centrály Jewish Agency.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna