Advokáti do škol: Právníci proškolí školáky

Česká advokátní komora spouští dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol.

Cílovou skupinou jsou žáci sedmých až devátých tříd, eventuálně středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny.

Do projektu Komora zařadí bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

V Kraji Vysočina jsou do projektu zapojeni advokáti: Mgr. Eva Decroix, Mgr. Monika Hlaváčová, JUDr. Pavlína Kolátorová, Mgr. Jaromír Nosek.

Obecná témata:

 1. Kdo a jak tvoří právo (volby, parlament, zákony, Sbírka zákonů)
 2. Člověk má práva a povinnosti (kde se berou – Ústava, listina, právní normy, morálka)
 3. Co chci, co můžu, co smím, co nesmím (volby, svoboda, odpovědnosst, závazek, smluvní volnost, právo říct NE)
 4. Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 5. Dítě a jeho práva (participační právo, práva a povinnosti, střídavá péče, rodičovská odpovědnost apod.)
 6. Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 7. Závazky (jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo, smlouvy mají být plněny)
 8. Advokát – notář – státní zástupce – exekutor – soudce
 9. Simulovaný soudní proces – lze uskotečnit ve dvojici se soudcem
 10. Pracovní právo (věková hranice, smlouvy, pokyny nadřízených, odpovědnost, škoda, pracovní podmínky mladistvých)
 11. Administrativa a správa (pasy a občanské průkazy, evidence vozidel, katastr nemovitostí).
 12. Trestní odpovědnost (věková hranice, trestání, výkon trestu, vazba, zadržení)
 13. Mediace, soud, arbitráž, mimosoudní řešení sporů
 14. Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).

B. Témata vhodná pro první stupeň základních škol (8-12 let):

 1. Smlouvy mohou uzavírat i děti, zavazuje i ústní smlouva
 2. Dluhy se mají platit, složenky nepatří do koše
 3. Dohoda je vždy lepší než soudní spor
 4. Dítě má právo na informaci a vyslovit svůj názor, i dítě má právo říci NE.

C. Témata vhodná pro druhý stupeň středních škol (15-18 let):

 1. Volby, přímá a nepřímá demokracie, jak může jednotlivec ovlivnit řízení státu
 2. Listina základních práv a svobod, Ústava, základní lidská práva
 3. Právo přeje bdělým – jak nebýt lhostejný
 4. Právo na obhajobu, presumpce neviny.

Česká advokátní komora plánuje vypracovat tištěné materiály a učebnice Desatero pro základní školy a Desatero pro střední školy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů