Muži z Obrany národa: Velitelé jihlavského kraje

 

Za počátek formování ilegální organizace Obrana národa lze považovat ilegální činnost, která byla vyvíjena uvnitř legálně existujících  Pořádkových sborů Národního souručenství. Organizátory byli tehdejší majoři Ladislav Mezera a Egon Kaňák. Ilegální činnost byla vyvíjena s vědomím krajského velitele Obrany národa pro Jihlavský kraj plk. Karla Bláhy. V květnu 1939 byly Pořádkové sbory Němci rozpuštěny. Na likvidační schůzi vystoupil krajský tajemník Národního souručenství ing. Bedřich Sedlář s návrhem vytvoření obdobné organizace. Vznikla Stráž Národního souručenství. Jejím krajským velitelem se stal František Kružík z Heráltic.

Poslední velitel pluku „Arco“ plk. Karel Bláha navázal spojení s Obranou národa v Brně a byl určen velitelem Jihlavského kraje se soudními okresy Třešť, Telč a Dačice. Zástupcem plk. Bláhy v případě zatčení byl určen plk. Antonín Strnad. Náčelníkem štábu byl plk. gšt. Jindřich Vlasák. Členy štábu byli štábní kapitán Bohumil Skořepa a major Jan Buček. Náčelníkem zpravodajské služby a kontrašpionáže byl nadporučík Rudolf Josefus. Členové: četař Rudolf Saturka (správce tiskárny), desátník Josef Škorpík (dozorce vězňů), svobodník Gustav Tesař a další spolupracovníci.

Náčelníkem zbrojní, technické a motoslužby byl nadporučík letectva v záloze Jindřich Kartůsek (předseda aeroklubu, zástupce firmy Wikov v Prostějově). Členové: poručík v záloze Jiří Eliáš, desátník Jiří Daňhel.

Kurýři: štábní kapitán v záloze Josef Miller (ředitel spořitelny) a štábní kapitán v záloze Rudolf Bílek (prokurista Kosteleckých uzenin).

Spojovací důstojník se zemským velením: plk. gšt. Lysák

Spojovací důstojník se sokolským a politickým odbojem: Mudr. František Bláha,městský lékař.

Styk s Národním souručenstvím:  ing. Bedřich Sedlář, ing. Karel Staněk, okresní tajemník Leopold Mach, nadporučík v záloze František Kružík (hlavní organizátor Stráže Národního souručenství).

Pro ilegální činnost Obrany národa na Jihlavsku byly v době Protektorátu velmi složité podmínky. Většinu Jihlavského kraje tvořil jazykový ostrov s centem v Jihlavě a menší německé ostrůvky ve Stonařově a Štokách.

Jednotky Obrany Národa na Jihlavsku měli obsadit Jihlavu a bránit spojení Němců s německými vesnicemi severně a jižně od města. Vytvořením bariéry jižně od Olšan, Dačic a Radkova bránit postupu Němců z Rakouska do vnitrozemí. K vojenskému vystoupení mělo dojít podle vývoje na německo-polské frontě. Předpokládalo se, že k němu dojde ve chvíli, kdy Poláci zadrží německý útok.

Co číst dál?

Muži z Obrany Národa: velitelé Jihlavska

Muži z Obrany národa: Velitelé Jihlavska (II).

Muži z Obrany národa: Útvary v okrese Telč

Dobrovolní pomocníci zla: Český svaz pro spolupráci s Němci

Smrt poručíka Šrámka

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů