Ondruš: Magistrát klame veřejnost, tajemník Zámek porušuje povinnosti úředníka

Bývalý právní zástupce Statutárního města Jihlavy Radek Ondruš zaslal serveru Občasník prohlášení k informacím tajemníka Magistrátu Evžena Zámka na webu města.

Prohlášení Judr. Radka Ondruše (nekráceno):

V minulých dnes se objevila v regionálních médiích stanoviska současného tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka. Řada jeho sdělení je vyloženě lživých nebo je značně zkreslena. Vzhledem k tomu, že se nejedná o soukromé vyjádření pana Zámka ale o vyjádření magistrátu, činěné ústy tajemníka formou tiskového prohlášení na webu města, považuji za nutné se vyjádřit v následujících bodech k šířeným lžím a dezinformacím (vyjádření tajemníka Zámka přímo zde) :

 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že jsem určoval styl vedení vodárenských sporů. Tento vždy určovalo vedení města. Vedení města schvalovalo každý krok svých zástupců stejně jako tak činí
  dnešní vedení města.
 • Tajemník Zámek lže, když tvrdí, že jsem neuposlechl pokyn klienta stran zpětvzetí žaloby na nečinnost úředníků a současně tají před veřejností dopis primátora, kterým za viníky dané situace označil
  právě úředníky. Ti jej měli nesprávně informovat s cílem dosáhnout zpětvzetí žaloby na vlastní nečinnost. Tuto věc ostatně prověřovala na základě udání Česká advokátní komora, která žádné pochybení v mém postupu neshledala.
 • Tajemník Zámek mluví o mých údajných neúspěších, aniž by uvedl jediný z nich. Naše kancelář za celou dobu neprohrála jedinou věc, která by Jihlavu poškodila.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že Jihlava s smlouvu s námi vypověděla, protože jsme údajně nerespektovali vůli klienta, kdy mělo údajně jít o vyústění dlouhodobých neshod mezi advokátem
  a klientem. Jeho současně tvrzení je v přímém rozporu s předchozími tiskovými zprávami primátorky (např. z 9.7.2019), kdy Jihlava deklaruje, že výměna advokátní kanceláře je snahou o změnu a naší
  kanceláři za dosavadní služby děkuje. Později byla změna dávána do souvislosti s jednáním Mgr. Šianského. Po celou dobu, co jsme Jihlavu zastupovali, až do překvapivé výpovědi neměla Jihlava
  k našim službám nejmenší výhrady. O tajemníku Zámkovi jsem do té doby fakticky nevěděl a viděl jsem jej jen jednou a to jen letmo. Neshody neexistovaly.
 • Pokud tajemník Zámek tvrdí, že mnou udávaná újma cca 200.000,– Kč denně, která Jihlavě vzniká tím, že nemůže zpravovat svůj majetek je nesmyslnou proklamací, pak zdůrazňuji, že tuto újmu
  opakovaně udávaly materiály města samotného předkládané zastupitelům. K této částce město došlo ve spolupráci s JiVAK.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že zápisy z Koordinační skupiny (KS – pozn. Občasník) nebyly pořizovány. Na všech zasedáních KS jsem seděl vedle náměstka Kaliny, který si průběh porad zapisoval. Pokyny vzešlé z jednání této skupiny jsem dostával jak od primátora, tak i dalších členů vedení jak ústně tak i písemně.
  Vedení administrativy magistrátu nebylo mým úkolem a kam se vše podělo není mojí věcí ale úkolem tajemníka Zámka.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že jsem chtěl ovlivňovat nestranné chování úředníků. Na jednání Koordinační skupiny, které zmiňuje jsem jej pouze pozdravil a více jsem s ním nemluvil.
  Tajemník uraženě odešel poté, co se nebyl schopen či ochoten vyjádřit k předloženému problému. Proč později nechodil on, ani jiní členové mně není známo. Koordinační skupinu svolávalo vedení města,
  nikoliv advokáti.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že existovala jakási tajemná skupina kolem mě, která ovlivňovala vodohospodářskou problematiku. Toto ostatně popřelo v loňském roce ve své tiskové zprávě i vedení města. Nic takového nikdy neexistovalo a ostatně tajemník Zámek ani neuvádí, kdo tuto skupinu tvoří. Veškerý postup advokátů řídilo a usměrňovalo vedení města, které mimo jiné i naše kroky
  schvalovalo.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že jsem zastupoval město i JiVAK, poté, co se jejich zájmy dostaly do rozporu. Od roku 2007 jsem zastupoval město. JiVAK jsem zastupoval jako jeden z jeho
  advokátů na výslovný pokyn vedení města a zastupování jsem ukončil právě v okamžiku, kdy střet zájmů hrozil. Toto je tajemníkovi Zámkovi známo, neboť mně jeden z jeho podřízených udal na Českou
  advokátní komory, která můj postup shledala správným.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že město mělo nárok na něco víc, než jsme mu posílali. Od počátku naší spolupráce jsme došlou i doručenou poštu městu předkládali na adresy, které nám vedení
  města určilo. Město disponuje odborným stanoviskem, podle kterého nemá nárok na nic jiného než na to, co jsme mu předkládali, což je tajemníku Zámkovi známo.
 • Tajemník Zámek svádí na naši kancelář nepořádek na magistrátu, který nebyl schopen si vytvořit vlastní logický systém vedení spisů ve věci a lže, pokud tvrdí, že jsme předkládali nekompletní podklady. Proč tyto nepravdy tvrdí nevím. Naše kancelář má doklady o doručení všeho, na co měla Jihlava nárok.
 • Tajemník Zámek lže, pokud tvrdí, že jsem magistrát jako instituci považuji za nepřítele. Jsem profesionál a s každým názorem, i špatným umím pracovat. Rozhodnutí ve věci bylo vždy na vedení
  města. Proč takový nesmysl jako úředník tvrdí, nevím.

Závěrem konstatuji, že tajemník Zámek svým vyjádřením překročil své pravomoci úředníka i etické zásady dané zákonem o úřednících. Svými nepravdivými a zaujatými komentáři jen vyjadřuje svůj osobní poměr k dané problematice i k mé osobě, což poškozuje jak město tak úřad ve správních řízeních.
Doufám, že změny v úřednickém aparátu a návrat bývalého tajemníka Dohnala, který se ve své funkci osvědčil napomohou stabilizaci výkonu veřejné správy, který Jihlava potřebuje, jinak ji čeká jen další
zmatek.
S ohledem na omezený prostor pro odpověď v Jihlavských listech se podrobněji vyjádřím na stránkách obcasnik.eu, který mně nabídl větší prostor.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů