Při poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina se spotřebovávají i peníze, které zatím nejsou přiděleny do rozpočtů jednotlivých organizací v krajské síti sociálních organizací. “ Ve financování sociálních služeb v Kraji Vysočina, které zohledňuje na 250 sociálních